Over de LVVP

LVVP-webinar simulatie

Om de te verwachten impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk in kaart te brengen, ontwikkelde de LVVP medio 2021 een simulatietool. De tool is inmiddels (dec. 22) verouderd; de tarieven zijn niet meer actueel.

We laten deze tool nog wel online staan, evenals het bijbehorende webinar dat op 1 juni 2021 plaatsvond. U kunt het webinar hieronder terugkijken:

 

LVVP-simulatietool
Hier vindt u de LVVP-simulatietool met (niet meer actuele) tarievenlijst voor het doorrekenen van de financiële impact van het zorgprestatiemodel:

 

Let op: dit zijn verouderde tarieven! Deze zijn door de NZa gepubliceerd in juli 2021, dus nog vóór de tariefswijziging die eind oktober 2021 is gepubliceerd (naar aanleiding van het kabinetsbesluit om zorgpersoneel hoger te belonen).

In de tool is de vaste opslag voor indirecte tijd (die verdisconteerd is in de directe tijd) per prestatie in de tool zichtbaar gemaakt.

Een instructie voor het gebruik van de LVVP-simulatietool vindt u op het eerste tabblad. Lees deze eerst goed door voordat u met de simulatie begint! In de instructie wordt verwezen naar dit artikel met meer noodzakelijke informatie over de simulatietool. Hulp nodig? Bekijk het LVVP-webinar over de simulatietool, zie hierboven.

NB: werkt u in de setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III? Kijk dan op de website van het zorgprestatiemodel voor de tarieven in uw setting. Onder het kopje Simulatie, tabel 3.

 

Recent nieuws

Telefoonstoring

Als gevolg van een storing is de LVVP op dit moment telefonisch helaas niet bereikbaar

Lees meer

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waaronder de LVVP, is positief gestemd over de Hervormingsag

Lees meer

Spreker algemene ledenvergadering 28 juni 2023 bekend!

De initiatiefnemer van Digi-H, een nieuw, niet-commercieel verwijsplatform met een vaste, lage prijs komt spre

Lees meer