Over de LVVP

LVVP-webinar simulatie

Op 1 juni 2021 vindt het LVVP-webinar over de simulatie zorgprestatiemodel plaats.

Na afloop kunt u het webinar hier terugkijken.

Recent nieuws

NZa trekt definitieve tariefbeschikking zorgprestatiemodel in

De LVVP constateert dat het proces van de totstandkoming van de tarieven niet transparant is verlopen.

Lees meer

Dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel

Informeer patiënten wiens behandeling over de grens van het kalenderjaar heengaat, hier zo snel mogelijk over.

Lees meer