Over de LVVP

LVVP-webinar simulatie

Om de te verwachten impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk in kaart te brengen, ontwikkelde de LVVP medio 2021 een simulatietool. De tool is inmiddels (dec. 22) verouderd; de tarieven zijn niet meer actueel.

We laten deze tool nog wel online staan, evenals het bijbehorende webinar dat op 1 juni 2021 plaatsvond. U kunt het webinar hieronder terugkijken:

 

LVVP-simulatietool
Hier vindt u de LVVP-simulatietool met (niet meer actuele) tarievenlijst voor het doorrekenen van de financiële impact van het zorgprestatiemodel:

 

Let op: dit zijn verouderde tarieven! Deze zijn door de NZa gepubliceerd in juli 2021, dus nog vóór de tariefswijziging die eind oktober 2021 is gepubliceerd (naar aanleiding van het kabinetsbesluit om zorgpersoneel hoger te belonen).

In de tool is de vaste opslag voor indirecte tijd (die verdisconteerd is in de directe tijd) per prestatie in de tool zichtbaar gemaakt.

Een instructie voor het gebruik van de LVVP-simulatietool vindt u op het eerste tabblad. Lees deze eerst goed door voordat u met de simulatie begint! In de instructie wordt verwezen naar dit artikel met meer noodzakelijke informatie over de simulatietool. Hulp nodig? Bekijk het LVVP-webinar over de simulatietool, zie hierboven.

NB: werkt u in de setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III? Kijk dan op de website van het zorgprestatiemodel voor de tarieven in uw setting. Onder het kopje Simulatie, tabel 3.

 

Recent nieuws

Het webinar van 9 april over doelen stellen zit vol!

Gisterenavond zaten we al op meer dan 100 aanmeldingen en dus zit het webinar vol.

Lees meer

LVVP-congres 4 oktober 2024: keynote sprekers bekend!

Als keynote sprekers zullen optreden prof. dr. Maartje Schoorl en Jurrien Hamer, filosoof en jurist.

Lees meer

Toeslag psychodiagnostiek: wanneer kunt u deze nieuwe prestatie declareren?

Ook in setting 1 (vrijgevestigden, ambulant kwaliteitsstatuut sectie II) kan de toeslag worden gedeclareerd, m

Lees meer