Over de LVVP

Verslaving is ziekte

Eén op de acht Nederlanders heeft een stoornis in middelengebruik. Voor artsen is dit zelfs één op de zeven. De kans is dus reëel dat ook in uw omgeving collega’s hier mee te maken hebben. Vanuit het oogpunt van de patiëntveiligheid én vanuit de betrokkenheid naar de behandelaren, vindt de LVVP het belangrijk dat zulke problemen gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt worden. Zodat er actie ondernomen kan worden. Verslavende middelen zijn immers nooit de oplossing, wat het probleem ook is.

 

Herkent u de signalen bij problematisch middelengebruik of verslaving?

Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat zelfs ook artsen het moeilijk vinden de vroege signalen te herkennen. De signalen bij een stoornis in middelengebruik of verslaving zijn in te delen in fase 1 tot en met 4. Niet iedereen doorloopt alle vier de fases. In deze informatiekaart vindt u een overzicht van de signalen. 

10 tips voor een gesprek met een collega die onder invloed aan het werk is

Merkt u dat een collega onder invloed van middelen aan het werk is? Kom dan onmiddellijk in actie vanwege direct gevaar voor de patiëntveiligheid. Zet de geconstateerde signalen en/of het waarneembare gedrag, zoals verwijde pupillen, een onvaste loop of het ruiken van een alcohollucht op een rij. Vraag je collega op overtuigende wijze om mee te lopen en ga het gesprek aan. Hoe? Dat leest u in dit informatieblad van ABS-artsen (KNMG).

Verslaving en werk: 5 antwoorden op juridische vragen

Stel, u ziet signalen van problematisch middelengebruik of verslaving bij een collega-behandelaar. Bent u dan wettelijk verplicht om actie te ondernemen? Wat kan er gebeuren als u bij vermoedens niet in actie komt? Of u bent zelf verslaafd: kunnen uw maten dan jullie samenwerkingsverband verbreken als uw verslaving bekend wordt? Hoe is de wet op dit gebied? Dit leest u in dit informatieblad van ABS-artsen (KNMG).
 

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer