Over de LVVP

Verslaving is ziekte

Eén op de acht Nederlanders heeft een stoornis in middelengebruik. Voor artsen is dit zelfs één op de zeven. De kans is dus reëel dat ook in uw omgeving collega’s hier mee te maken hebben. Vanuit het oogpunt van de patiëntveiligheid én vanuit de betrokkenheid naar de behandelaren, vindt de LVVP het belangrijk dat zulke problemen gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt worden. Zodat er actie ondernomen kan worden. Verslavende middelen zijn immers nooit de oplossing, wat het probleem ook is.

 

Herkent u de signalen bij problematisch middelengebruik of verslaving?

Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat zelfs ook artsen het moeilijk vinden de vroege signalen te herkennen. De signalen bij een stoornis in middelengebruik of verslaving zijn in te delen in fase 1 tot en met 4. Niet iedereen doorloopt alle vier de fases. In deze informatiekaart vindt u een overzicht van de signalen. 

10 tips voor een gesprek met een collega die onder invloed aan het werk is

Merkt u dat een collega onder invloed van middelen aan het werk is? Kom dan onmiddellijk in actie vanwege direct gevaar voor de patiëntveiligheid. Zet de geconstateerde signalen en/of het waarneembare gedrag, zoals verwijde pupillen, een onvaste loop of het ruiken van een alcohollucht op een rij. Vraag je collega op overtuigende wijze om mee te lopen en ga het gesprek aan. Hoe? Dat leest u in dit informatieblad van ABS-artsen (KNMG).

Verslaving en werk: 5 antwoorden op juridische vragen

Stel, u ziet signalen van problematisch middelengebruik of verslaving bij een collega-behandelaar. Bent u dan wettelijk verplicht om actie te ondernemen? Wat kan er gebeuren als u bij vermoedens niet in actie komt? Of u bent zelf verslaafd: kunnen uw maten dan jullie samenwerkingsverband verbreken als uw verslaving bekend wordt? Hoe is de wet op dit gebied? Dit leest u in dit informatieblad van ABS-artsen (KNMG).
 

Recent nieuws

Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

Voor de gz-psychologen gaat het om meer dan een verdubbeling: van 832 naar 1885 opleidingsplaatsen.

Lees meer

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

Wilt u de enquête uiterlijk 22 januari 2023 invullen? Alvast dank voor uw medewerking!

Lees meer

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

Het webinar wordt gegeven door de NZa en AAG. Deelname is gratis.

Lees meer