Over de LVVP

Verslaving is ziekte

Eén op de acht Nederlanders heeft een stoornis in middelengebruik. Voor artsen is dit zelfs één op de zeven. De kans is dus reëel dat ook in uw omgeving collega’s hier mee te maken hebben. Vanuit het oogpunt van de patiëntveiligheid én vanuit de betrokkenheid naar de behandelaren, vindt de LVVP het belangrijk dat zulke problemen gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt worden. Zodat er actie ondernomen kan worden. Verslavende middelen zijn immers nooit de oplossing, wat het probleem ook is.

 

Herkent u de signalen bij problematisch middelengebruik of verslaving?

Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat zelfs ook artsen het moeilijk vinden de vroege signalen te herkennen. De signalen bij een stoornis in middelengebruik of verslaving zijn in te delen in fase 1 tot en met 4. Niet iedereen doorloopt alle vier de fases. In deze informatiekaart vindt u een overzicht van de signalen. 

10 tips voor een gesprek met een collega die onder invloed aan het werk is

Merkt u dat een collega onder invloed van middelen aan het werk is? Kom dan onmiddellijk in actie vanwege direct gevaar voor de patiëntveiligheid. Zet de geconstateerde signalen en/of het waarneembare gedrag, zoals verwijde pupillen, een onvaste loop of het ruiken van een alcohollucht op een rij. Vraag je collega op overtuigende wijze om mee te lopen en ga het gesprek aan. Hoe? Dat leest u in dit informatieblad van ABS-artsen (KNMG).

Verslaving en werk: 5 antwoorden op juridische vragen

Stel, u ziet signalen van problematisch middelengebruik of verslaving bij een collega-behandelaar. Bent u dan wettelijk verplicht om actie te ondernemen? Wat kan er gebeuren als u bij vermoedens niet in actie komt? Of u bent zelf verslaafd: kunnen uw maten dan jullie samenwerkingsverband verbreken als uw verslaving bekend wordt? Hoe is de wet op dit gebied? Dit leest u in dit informatieblad van ABS-artsen (KNMG).
 

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer