Over de LVVP

Lidmaatschap

“Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van het bureau heel hartelijk te bedanken voor jullie goede informatievoorziening en ondersteuning door alle jaren heen! Alle waardering en respect voor de inspanning en klaarstaan om voor ons in deze continue stroom van veranderingen en niet aflatende lastenverzwaring steeds weer het nodige overzicht te creëren. Daarin is de LVVP een anker geweest voor mij. Tot op de dag van vandaag heb ik daarvan mogen profiteren!” ~

“In de vele jaren van mijn lidmaatschap heb ik mij door jullie goed vertegenwoordigd gevoeld waarvoor bij deze mijn dank.” ~

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de inzet voor de vrijgevestigden, en daarmee voor mij. Ik heb mij altijd gesteund gevoeld en mede door jullie zorg was mijn praktijk als vrijgevestigde een oase in vergelijking met werken in een instelling.” ~

drie e-mails van LVVP-leden die na vele jaren lidmaatschap met pensioen gaan

 

Bent u zelfstandig ofwel vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut met een geldige BIG-registratie? Werkt u in de generalistische basis-ggz,  de gespecialiseerde ggz of de jeugd-ggz?

De LVVP is dé vereniging van en voor de vrijgevestigde, BIG-geregistreerde ggz-professional in Nederland. De LVVP behartigt uw belang. Lidmaatschap biedt u veel voordelen.

Direct lid worden

 

Vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut? De LVVP behartigt uw belang!

De LVVP:

 • behartigt uw belangen bij de landelijke politiek, overheid en financiers
 • bevordert de kwaliteit van uw werk
 • helpt u bij het voeren van een eigen praktijk
 • bevordert samenwerking en overleg met andere hulpverleners
 • zorgt ervoor dat de leden en hun aanbod beter bekend worden
 • zorgt voor opleidingsplaatsen
 • verzorgt visitatie
 • heeft ca. 2.600 leden.

 

‘Heel regelmatig, telkens weer als ik de nieuwsbrieven lees, wil ik jullie bedanken voor de grote inzet en volhardendheid die jullie aan de dag leggen. Ik ben erg blij met het geluid dat jullie steeds weer zo duidelijk en goed onderbouwd laten horen en dat ook nog eens tot resultaten leidt!’ (mail van een LVVP-lid)
Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie grote inzet om het voor ons als kleine vrijgevestigde weer meer behapbaar te maken, zodat we ons weer kunnen richten op de cliënt. Geweldig!!’ (mail van een LVVP-lid)

 

Welke service biedt de LVVP u?


Advies 

 • Helpdesk maandag t/m donderdag van 9 – 11 en van 13 – 15: bureau@lvvp.info of (030) 236 4338
 • Juridisch advies, met indien nodig inschakeling van gespecialiseerde juristen van de VvAA
 • Klachtenregeling Wkkgz: getrainde, onafhankelijke klachtenfunctionarissen bemiddelen tussen uw cliënten en uzelf
 • Klachtenregeling Jeugdwet: unieke klachtenregeling ihkv de Jeugwet, nodig omdat de Jeugdwet en de Wkkgz niet op elkaar aansluiten


Publicaties 


Kwaliteitscriteria en visitatie


Tools en portals 

 • Uw naam in de online database waar cliënten en verwijzers u kunnen vinden
 • Toolkit AVG (de nieuwe privacywet) met stappenplan, checklists en invulformats
 • Gratis toegang tot Eiswijzer.nl: website waarop u en uw cliënten direct kunnen zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten
 • Dossiers over actuele onderwerpen, waaronder het zorgprestatiemodel en de Wtza-verplichtingen
 • Jaarlijks LVVP-special zorginkoopbeleid en LVVP-contractenoverzicht


Congres, bijeenkomsten en cursussen
 


Overig
 

 

De LVVP staat voor…

 • het op landelijk niveau behartigen van de belangen van vrijgevestigde eerstelijns/gezondheidszorg-psychologen, klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten bij politiek, overheid en financiers;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en praktijkvoering;
 • het bevorderen van samenwerking en overleg met andere hulpverleners en het zorgdragen voor bekendheid bij publiek en (potentiële) patiënten van haar leden en hun hulpverleningsaanbod.

 

De LVVP heeft ca. 2600 leden. Deze zijn actief in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz én de jeugd-ggz. De LVVP is dé vereniging van en voor de vrijgevestigde ggz-professional in Nederland.

De LVVP werkt aan…

 • een stevige (pro)actieve belangenbehartiging bij politiek, overheid en financiers, met als doel het handhaven, verbeteren en versterken van de positie van de leden in het zorgstelsel;
 • het bevorderen van een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten;
 • het bevorderen en onderhouden van een vakbekwame beroepsuitoefening en praktijkvoering, met aandacht voor verantwoord en duurzaam praktijkhouderschap;
 • het behoud en de erkenning van het beroep eerstelijns/gezondheidszorg psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut;
 • het faciliteren van opleidingsplaatsen;
 • een adequate samenwerking en afstemming op alle niveaus met relevante andere (collega-) veldpartijen in de ggz;
 • een adequaat functionerende interne vereniging, die ervaren wordt als een baken en ondersteuning bij de praktijkvoering;
 • een doelmatige en doeltreffende service aan haar leden, inclusief de interne en externe communicatie.

 

Zie ook de statuten van de LVVP

Direct lid worden

Word lid van de LVVP en krijg de workshop voor startende praktijkhouders gratis!

Word direct lid!

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer