Over de LVVP

Lidmaatschap

 

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de inzet voor de vrijgevestigden, en daarmee voor mij. Ik heb mij altijd gesteund gevoeld en mede door jullie zorg was mijn praktijk als vrijgevestigde een oase in vergelijking met werken in een instelling.”

mail van een LVVP-lid dat na vele jaren met pensioen gaat

 

Bent u zelfstandig ofwel vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut met een geldige BIG-registratie? Werkt u in de generalistische basis-ggz,  de gespecialiseerde ggz of de jeugd-ggz?

De LVVP is dé vereniging van en voor de vrijgevestigde, BIG-geregistreerde ggz-professional in Nederland. De  LVVP behartigt uw belang. Lidmaatschap biedt u veel voordelen.

Direct lid worden

 

Vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut? De LVVP behartigt uw belang!

De LVVP:

 • behartigt uw belangen bij de landelijke politiek, overheid en financiers
 • bevordert de kwaliteit van uw werk
 • helpt u bij het voeren van een eigen praktijk
 • bevordert samenwerking en overleg met andere hulpverleners
 • zorgt ervoor dat de leden en hun aanbod beter bekend worden
 • zorgt voor opleidingsplaatsen
 • verzorgt visitatie
 • heeft ruim 2.500 leden.

 

‘Heel regelmatig, telkens weer als ik de nieuwsbrieven lees, wil ik jullie bedanken voor de grote inzet en volhardendheid die jullie aan de dag leggen. Laat ik het vandaag dan ook maar eens doen. Ik ben erg blij met het geluid dat jullie steeds weer zo duidelijk en goed onderbouwd laten horen en dat ook nog eens tot resulaten leidt!’ (mail van een LVVP-lid)
Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie grote inzet om het voor ons als kleine vrijgevestigde weer meer behapbaar te maken zodat we ons weer kunnen richten op de cliënt. Geweldig!!’ (mail van een LVVP-lid)

 

Welke service biedt de LVVP u?


Advies 


Publicaties 


Kwaliteitscriteria en visitatie


Tools en portals 

 • Uw naam in de online database waar cliënten en verwijzers u kunnen vinden
 • Handreiking AVG (de nieuwe privacywet) met stappenplan, checklists en invulformats
 • Gratis toegang tot Eiswijzer.nl: website waarop u en uw cliënten direct kunnen zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten
 • Onderzoek naar e-health


Congres, bijeenkomsten en cursussen
 


Overig
 

 

De LVVP staat voor …

het op landelijk niveau behartigen van de belangen van vrijgevestigde eerstelijns/gezondheidszorg-psychologen, klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten bij politiek, overheid en financiers; het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en praktijkvoering; het bevorderen van samenwerking en overleg met andere hulpverleners en het zorgdragen voor bekendheid bij publiek en (potentiële) patiënten van haar leden en hun hulpverleningsaanbod.

De LVVP heeft ruim 2400 leden. Deze zijn actief in de basiszorg, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De LVVP is dé vereniging van en voor de vrijgevestigde ggz-professional in Nederland.

De LVVP werkt aan …

 • een stevige (pro)actieve belangenbehartiging bij politiek, overheid en financiers, met als doel het handhaven, verbeteren en versterken van de positie van de leden in het zorgstelsel;
 • het bevorderen van een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten;
 • het bevorderen en onderhouden van een vakbekwame beroepsuitoefening en praktijkvoering, met aandacht voor verantwoord en duurzaam praktijkhouderschap;
 • het behoud en de erkenning van het beroep eerstelijns/gezondheidszorg psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut;
 • het faciliteren van opleidingsplaatsen;
 • een adequate samenwerking en afstemming op alle niveaus met relevante andere (collega-) veldpartijen in de ggz;
 • een adequaat functionerende interne vereniging, die ervaren wordt als een baken en ondersteuning bij de praktijkvoering;
 • een doelmatige en doeltreffende service aan haar leden, inclusief de interne en externe communicatie.

 

Zie ook onderstaande folder over de LVVP met uitgebreide informatie over het lidmaatschap.

Direct lid worden

Word lid van de LVVP en krijg de workshop voor startende praktijkhouders gratis!

Word direct lid!

Recent nieuws

Update richtlijn GGZ en corona: over ventileren, mondkapjes en thuiswerken

De achtste versie van de richtlijn biedt meer duidelijkheid over ventileren, mondkapjes en thuiswerken.

Lees meer

Naar één BIG basisberoep en twee specialismen

Definitief advies over nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Lees meer