Over de LVVP

Ledenvoordeel (service & korting)

Hieronder treft u een aantal aanbieders van producten en diensten aan waarmee wij kortingsafspraken hebben gemaakt voor LVVP-leden.

NB: de korting geldt alleen gedurende uw lidmaatschap. Er kan een controle plaatsvinden op lidmaatschap voorafgaand of gedurende de afnameperiode van het product of de dienst. Als u gebruikmaakt van LVVP-ledenvoordeel gaat u ermee akkoord dat deze lidmaatschapscontrole kan plaatsvinden.

 

 1. Korting op online behandelen met Moovd
 2. Helpdesk informatiebeveiliging en online praktijkaudit van PrivacyHelder
 3. Korting op veilig beeldbellen met WeSeeDo (via Privacy Helder)
 4. Korting op e-mental healthtoepassingen
 5. Korting op ZorgMail in 2024
 6. Service op LVVP-diensten: vertrouwenspersoon, klachtafhandeling, onderzoekscommissie sturen op functioneren
 7. Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER
 8. Cyber- en datariskverzekeringen
 9. ONVZ zorgverzekering met 12% collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering
 10. Verzekeringen voor beroepsrechtsbijstand & beroepsaansprakelijkheid
 11. Eiswijzer
 12. Incassoregeling
 13. ZorgDomein voor Praktijken

 

1. Moovd: korting op WeMind EMDR en WeMind exposuretherapie  

Moovd: “Moovd heeft het bewezen effectieve platform WeMind EMDR ontwikkeld dat therapeuten kunnen inzetten bij het geven van angst- en traumabehandeling. Onderzoek toont een 49% sneller SUD afname dan traditionele EMDR methoden zoals de vinger en de EMDR-lightbar.”

Moovd biedt korting aan LVVP-leden: de eerste 30 dagen vrijblijvend proberen. Daarna betalen leden het eerste jaar geen € 415 maar € 360. Meer informatie: https://moovd.nl/wemind/. Vermeld de kortingscode om de korting te ontvangen; u kunt de code opvragen via bureau@lvvp.info.

 

2. Korting op dienstverlening PrivacyHelder voor LVVP-leden
Met algemene vragen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging kunt u uiteraard terecht bij de LVVP. Er zijn echter specifieke vragen denkbaar die buiten het expertisegebied van de LVVP vallen. Om in deze behoefte te voorzien, hebben we afspraken gemaakt met PrivacyHelder. Ook een praktijkaudit informatiebeveiliging behoort tot de mogelijkheden.

Helpdesk informatiebeveiliging
Met algemene vragen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging kunt u uiteraard terecht bij de LVVP. Er zijn echter specifieke vragen denkbaar die buiten het expertisegebied van de LVVP vallen. Denk aan vragen over verwerkersovereenkomsten, het (veilig) gebruiken van (software)producten of de afweging om een datalek al dan niet te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u tegen betaling gebruikmaken van de dienstverlening van PrivacyHelder. LVVP-leden krijgen een fikse korting en betalen € 99 per jaar per praktijk (reguliere prijs € 150). Wilt u meer weten over de helpdesk van PrivacyHelder en over de spelregels? Bekijk hier het aanbod.

Praktijkaudit informatiebeveiliging
Wilt u uw praktijk eens goed laten doorlichten op het gebied van informatiebeveiliging? PrivacyHelder kan voor u een online praktijkaudit verzorgen. U krijgt in korte tijd een beeld van mogelijke risico’s en kwetsbaarheden en ontvangt een rapport met praktische aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kunt. LVVP-leden betalen € 499 (eenpitters) of € 650 (praktijken met twee of meer behandelaren). Ook hier is een flinke korting voor leden afgesproken: de reguliere prijs bedraagt namelijk € 900. Neemt u ook de helpdeskfunctie af, dan krijgen praktijken met twee of meer behandelaren 10% korting: het tarief bedraagt dan € 585. Wilt u meer weten over de praktijkaudit van PrivacyHelder en over de spelregels? Bekijk hier het aanbod.

 

3. Korting op veilig beeldbellen met WeSeeDo (via Privacy Helder)

Privacy Helder biedt u de mogelijkheid om veilig te beeldbellen via de applicatie WeSeeDo, waarmee zorgverleners volledig voldoen aan de AVG en de NEN7510. U weet daarmee zeker dat de communicatie veilig is. Bij applicaties zoals Zoom, Teams of Skype is dat niet het geval waardoor die niet te gebruiken zijn voor gesprekken die vallen onder het medisch beroepsgeheim.

De normale prijs voor WeSeeDo bedraagt € 25 per gebruiker per maand (ex btw). LVVP-leden betalen slechts € 15 (ex btw) per gebruiker per maand. Dat betekent een korting van € 10 per maand. Ook betaalt u geen aansluitkosten (€ 25). Voordeel is dat u snel kan worden aangesloten. Dat kan nog dezelfde dag.

Aanmelden kan op de website van Privacy Helder, die de verdere afhandeling doet en ervoor zorgt dat u zo snel mogelijk van de applicatie gebruik kunt maken. Cliënten hoeven hiervoor niets te installeren of te downloaden en het gebruik is onbeperkt. Uw abonnement is maandelijks opzegbaar. Er kan met maximaal 3 personen tegelijk gebeeldbeld worden. U kunt ook uw scherm met de patiënt delen (bijvoorbeeld voor toestemming/bespreken huisartsenbrief behandelplan). Privacy Helder fungeert ook als helpdesk.

Aanmelden kan via www.privacyhelder.nl/weseedo (onder vermelding van uw LVVP-lidmaatschapsnummer).

Mocht de website vanwege drukte niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich ook per mail aanmelden: info@privacyhelder.nl. Vermeld dan in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Naam praktijk
 2. Adres praktijk
 3. Telefoonnummer praktijk
 4. Per gebruiker: voor- en achternaam, mailadres, lidnummer LVVP

 

4. Korting op e-mental healthtoepassingen

 • Cliëntenlogin biedt korting aan LVVP-leden. Aangezien er per periode wisselende kortingsacties gehanteerd worden, verwijzen we naar Cliëntenlogin zelf voor meer  informatie: www.clientenlogin.nl/lvvp (onder vermelding van uw LVVP-lidmaatschapsnummer).
 • JouwOmgeving: de eerste maand maakt u gratis gebruik van beeldbellen en het platform. Daarna geldt een kortingstarief voor praktijken met 1-3 behandelaren. Voor meer informatie, zie ons vergelijkend overzicht e-healthaanbieders op Mijn LVVP.
 • Therapieland biedt korting aan LVVP-leden: LVVP-leden krijgen 10% korting op een licentie bij Therapieland in het eerste jaar. Meer informatie: https://therapieland.nl/beeldbellen/ (onder vermelding van uw LVVP-lidmaatschapsnummer).

 

5. Korting op ZorgMail

Met ZorgMail kunt u veilig privacygevoelige informatie elektronisch uitwisselen met uw collega’s en patiënten. Of het nu gaat om het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een (verwijs)brief of het uitwisselen van bestanden. Als ZorgMail gebruiker kunt u veilig met de gehele ZorgMail Community communiceren (ruim 26.000 organisaties nemen deel). U kunt ook communiceren met professionals die geen ZorgMail hebben en daarnaast ook met patiënten. De geadresseerde ontvangt een notificatie per mail, en daarna een  code per sms (tweefactor authenticatie). Met ZorgMail kunt u ook veilig chatten met andere (zorg) professionals.

Een groot aantal informatiesystemen is gekoppeld met ZorgMail, waardoor u uw correspondentie binnen uw informatiesysteem kunt afhandelen. Bekijk hier welke systemen al gekoppeld zijn met ZorgMail, waaronder een aantal mailserverproviders. U kunt ZorgMail ook los van uw elektronische informatiesysteem gebruiken.

De kosten voor een abonnement op ZorgMail zijn afhankelijk van het aantal (zorg)professionals dat bij u werkzaam is (prijspeil 2024):

 • 1 tot en met 5 (zorg)professionals, per organisatie: € 19,13 per maand;
 • 6 tot en met 10 (zorg)professionals, per organisatie: € 31,96 per maand;
 • 11 tot en met 20 (zorg)professionals, per organisatie: € 44,75 per maand;
 • Korting voor LVVP-leden op de éénmalige aansluitkosten: u krijgt € 99,00 korting en betaalt € 127,50 in plaats van € 226,50;
 • 1e SMS tegoed bundel (1.000 stuks): € 100,00*
 • Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2025 en zijn exclusief BTW.
 • De korting geldt tot 1 januari 2025

 

* Onlangs heeft ZorgMail de SMS tegoedbundel geïntroduceerd. Nieuwe- en bestaande ZorgMail gebruikers dienen een SMS tegoedbundel aan te schaffen voor het beveiligd e-mailen naar derden, ofwel niet-ZorgMail gebruikers. De eenstapsverificatie, een code via alleen het e-mailadres, blijft enkel en alleen actief voor gebruikers met een SMS tegoedbundel.

Een abonnement op de benodigde ZorgMail modules kunt u aanvragen via de aanmeldwizard door op deze link te klikken. Om aan te melden klikt u op de button ‘Aanmelden met AGB code‘. De kortingscode kunt u opvragen via bureau@lvvp.info. Let op: deze code is geldig tot 1 januari 2025.

Als u vragen heeft of persoonlijke begeleiding wenst bij het aanmelden dan kunt u contact opnemen met Inside Sales. T: (088) 8 366 399 of E: eerstelijnszorg@enovationgroup.com.

 

6. Service op LVVP-diensten: vertrouwenspersoon, klachtafhandeling, onderzoekscommissie sturen op functioneren

 • Leden van de LVVP kunnen gratis eenmalig de vertrouwenspersoon consulteren. Vervolggesprekken betalen zij rechtstreeks aan de vertrouwenspersoon zelf.
 • De klachtbehandeling door een van de klachtenfunctionarissen van de LVVP wordt eenmalig door de LVVP betaald tot een maximum van € 500.
 • Het onderzoek naar de staat van functioneren door de onderzoekscommissie van de LVVP wordt geheel door de LVVP betaald.

 

 

7. Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER

Mailen, chatten of het uitwisselen van bestanden met andere zorgverleners en met patiënten: we willen het graag, maar het moet wel veilig en werkbaar zijn. ZIVVER biedt daarvoor een oplossing en blijkt eenvoudig voor zowel de behandelaar als de patiënt. Omdat veilig mailen van groot belang is voor u als ggz-professional vanwege de uitwisseling van privacygevoelige informatie, zijn wij met ZIVVER een collectief ledenaanbod met een stevige korting overeengekomen: 10% korting op de maandelijkse licentiekosten. Let op: dit aanbod geldt voor een contract met een looptijd van 36 maanden, dat is dus 3 jaar. U kunt via de website van ZIVVER het abonnement zelf aanvragen. Gebruik hierbij de kortingscode zivver_lvvp. Informatie over de kosten vindt u hier.

 

8. Cyber- en datariskverzekering

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. Met de Wet Meldplicht Datalekken en de invoering van de AVG op 25 mei 2018 wil de overheid de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Ook zal de wetgeving bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. De verantwoordelijke moet bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de betrokkenen informeren. Een datalek moet u binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Boetes kunnen oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet.

Aon biedt bij de polis voor beroepsrechtsbijstand en beroepsaansprakelijheid de mogelijkheid om het cyber-/datarisico af te dekken. Door de toename van cybercrime krijgt men helaas steeds meer te maken met deze vorm van criminaliteit. Zeker bij privacygevoelige informatie kan dit vergaande consequenties hebben. Een eventuele aansprakelijkheidsclaim t.g.v. een datalek is niet standaard gedekt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie: bel (088) 810 81 48 of mail naar medischeberoepen@aon.nl. NB: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De VvAA biedt de cyber- en datariskverzekering, die u terzijde staat met assistentie van ervaren securityprofessionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Meldt u een inbreuk? Dan staat er een team van ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbende te informeren en juridische kosten te beperken.

De voordelen van de cyber- en datariskverzekering:

 • Duidelijke en transparante voorwaarden;
 • Wereldwijd bereik;
 • Uitgebreide juridische expertise;
 • Ervaren security-professionals;
 • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure);
 • Voor slechts € 50,- kunt een preventiescan (Vulnerability Assessment) laten uitvoeren;
 • Gratis check bewerkersovereenkomst.

 

Voor meer informatie over de cyber- en data riskverzekering en voor tips hoe u de risico’s op cybercrime kunt beperken, kunt u contact opnemen met VvAA. De afdeling ledenservice is telefonisch bereikbaar onder nummer (030) 247 47 89 en via e-mail ledenservice@vvaa.nl. Of kijk op onze website https://www.vvaa.nl/verzekeringen/cyberverzekering.

 

Ook Westenburg biedt een cyberverzekering. Lees verder onder punt 9.

 

9. ONVZ-zorgverzekering met 12% collectiviteitskorting (aanvullende verzekering)
We hebben voor LVVP-leden afspraken kunnen maken met de VvAA voor een collectieve aanvullende verzekering (per 1-1-2024 is de collectiviteitskorting op de basisverzekering vervallen). Het betreft een polis van ONVZ met een collectiviteitskorting  op de aanvullende verzekering van 12% (2024). U hoeft hiervoor géén lid van de VvAA te zijn. ONVZ biedt helaas niet meer een volledige restitutiepolis aan. U kunt wel zelf kiezen voor een zorgaanbieder (vrije artsenkeuze), maar dan dient u (meestal) wel bij te betalen.

De VVAA zorgverzekering biedt u als LVVP-lid zeer ruime vergoedingen in de aanvullende verzekeringen. Ook kunnen LVVP-leden een beroep doen op de Zorgconsulent voor persoonlijke hulp en advies, zoals informatie over behandelingen, wachtlijstbemiddeling en preventieadvies. Verder is er een app die het declareren van zorgkosten heel eenvoudig maakt.

Zorgfit
De nieuwe module Zorgfit ondersteunt u om mentaal en fysiek fit te blijven, onder andere door extra dekking voor psychologische zorg, fysiotherapie en preventieve gezondheidszorg. U profiteert kosteloos van Zorgfit als u een zorgverzekering heeft bij VvAA. Zorgfit geldt voor verzekeringnemers, nog niet voor de meeverzekerde gezinsleden.

Uitbreiding toestemmingsvereiste voor ggz

De VvAA zorgverzekering is ondergebracht bij ONVZ.  Vanaf 2022 heeft ONVZ de toestemmingsvereiste voor de ggz uitgebreid. Per 1 januari 2022 breidde ONVZ de zorg uit waarvoor een patiënt vooraf toestemming moet hebben. Dat geldt alleen als ze naar een zorgverlener gaan met wie ONVZ geen contract heeft (ongecontracteerd). Een patiënt moet dan toestemming vragen:

 • bij behandeling opname
 • bij behandeling met meer dan 35 consulten
 • als men esketamine neusspray krijgt voorgeschreven

 

De basisverzekering vergoedt generalistische basis-ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat u een psychische stoornis heeft of als zo’n stoornis al is vastgesteld.

U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. Als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, wordt de zorg volledig vergoed; anders moet u bijbetalen. In de Zorgzoeker van de VvAA ziet u met welke zorgverleners er een contract is.

Heeft uw zorgverlener geen contract? Dan wordt de zorg tot een maximaal bedrag vergoed. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de zorg die u krijgt. De vergoedingen staan in een overzicht. Alles hierboven betaalt u zelf.

Krijgt u een vergoeding voor ggz uit de aanvullende verzekering? Dan geldt een maximale vergoeding per
kalenderjaar. Het maakt dan niet uit of uw zorgverlener een contract met ONVZ heeft of niet.

 

10. Beroepsrechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

 

VvAA – Beroepsrechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheid

De VvAA Beroepsrechtsbijstandsverzekering

 • 10% korting op de VvAA beroepsrechtsbijstandsverzekering
 • Deze verzekering biedt u gespecialiseerde juridische hulp bij een klacht, een tuchtklacht, een Wkkgz- geschil of een ander geschil, bijvoorbeeld met een werknemer of een leverancier. Dit geldt ook voor de Jeugdwet. Kosten van klachtenfunctionarissen en behandelingskosten van geschillencommissies vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Alleen als het gaat om de Geschillencommissie ihkv de Wkkgz, dan biedt de VvAA naast juridische hulp ook aan om de kosten van de behandeling van een geschil te betalen (tot maximaal € 2.500,-), mocht daar geen andere voorziening voor zijn.
 • Wkkgz geschillen vallen ook onder de dekking
 • Toegang tot de kosteloze VvAA juridische servicedesk voor LVVP-verzekerden

 

Via de Rechtsbijstandverzekering krijgen verzekerden rechtshulp als het gaat om een klacht, ook via de jeugdwet. Kosten van klachtenfunctionarissen en behandelingskosten van geschillencommissies vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Alleen als het gaat om een Geschilleninstantie Wkkgz, dan bieden we naast juridische hulp ook aan om de kosten van behandeling van een geschil te betalen, mocht daar geen voorziening voor zijn. Tot maximaal 2.500 euro.

De VvAA Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • 10% korting op de VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Deze verzekering dekt de financiële schade van claims tot 2,5 miljoen, maximaal 5 miljoen op jaarbasis
 • Wkkgz claims tot € 25.000 vallen ook onder de dekking
 • De kosten voor behandeling van het geschil komen voor vergoeding in aanmerking als deze niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via de beroepsorganisatie) worden vergoed. Tot een maximum van € 2.500.

 

De VvAA – Algemeen geldt:

 • VvAA biedt LVVP-leden die nog geen lid zijn van VvAA een kennismakingslidmaatschap aan. Dit lidmaatschap is het 1e jaar gratis
 • Het lidmaatschapsgeld van VvAA bedraagt na dit 1e jaar € 46,00 per jaar
 • Studenten zijn gratis lid tot 1 jaar na afstuderen
 • Meer informatie over het kortingsaanbod van de VvAA voor LVVP-leden vindt u op de website van de VvAA

 

AON – Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Aon kan u een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden die Wkkgz-proof is. Dit betekent dat de kosten voor geschilleninstantie (maximaal € 2.500,-) en de uitspraken van de geschillencommissie gedekt zijn (maximaal € 25.000,-). De polis voor een psycholoog/psychotherapeut kent 2 opties:

Optie I
Bedrijfsaansprakelijkheid: € 2.500.000,00 per aanspraak, € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
Beroepsaansprakelijkheid: € 1.250.000,00 per aanspraak, € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar
Premie (2023) per psycholoog/psychotherapeut:  € 172,50

Optie II
Bedrijfsaansprakelijkheid: € 5.000.000,00 per aanspraak, € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar
Beroepsaansprakelijkheid: € 2.500.000,00 per aanspraak, € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
Premie (2023) per psycholoog/psychotherapeut: € 316,25

De premie is exclusief administratiekosten en assurantiebelasting

(tucht)Rechtsbijstand
Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, eventueel in combinatie met de cyberdekking (zie punt 8.), is er de mogelijkheid tot het sluiten van een tuchtrechtsbijstandverzekering. Deze is uit te breiden naar een volledig zakelijke rechtsbijstandverzekering (incl. tucht).

Voor een volledig en onafhankelijk advies of voor een offerte kunt u contact opnemen met het team Medische Beroepen. Zij adviseren dagelijks de medische professionals. U kunt hen bereiken via tel: 088-810 81 48 of per mail: medischeberoepen@aon.nl. NB: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Westenburg Assurantiën

Westenburg Assurantiën is één van de grootste onafhankelijk en zelfstandige tussenpersonen van Nederland. Het is een familiebedrijf waar de derde generatie Westenburg aan het roer staat. Westenburg treedt al jaren op voor de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Westenburg staat voor de persoonlijke service van een familiebedrijf in combinatie met specialistische kennis op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële planning.

Speciaal voor LVVP-leden heeft Westenburg met verzekeraars unieke afspraken gemaakt, waarbij gunstige voorwaarden en gunstige premies zijn bedongen. Wat kan Westenburg voor u betekenen?

Hieronder de voor u belangrijkste verzekeringen op een rij:

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf en beroep

Dit is één van de belangrijkste polissen voor u, omdat deze polis uw vermogen beschermt in geval u door een patiënt aansprakelijk wordt gesteld. Het verzekerd bedrag is zeer ruim, € 2.500.000,- per aanspraak.

Rechtsbijstandverzekering

Als zorgverlener verricht u dagelijks handelingen die juridische risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om goed over de gevolgen van deze handelingen na te denken. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u op het gebied van vermogensschade in vele gevallen bijstaan, maar is niet altijd toereikend. In samenwerking met DAS Rechtsbijstand hebben wij een speciale polis ontwikkeld. Ook incasso van onbetaalde nota’s is onder de dekking begrepen. De dekking kan uitgebreid worden met al uw particuliere risico’s.

Cyberverzekering

Dit is een nieuw risico. Vanwege de beschikking over vertrouwelijke patiëntgegevens is het erg belangrijk om dit risico goed af te dekken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u een uitkering krijgt wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Deze verzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Over het algemeen kan tot maximaal 80% van het inkomen worden verzekerd. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot o.a. de eigenrisico termijn, de eindleeftijd en het gewenste verzekerde bedrag. Welke dekking het beste bij u past, is afhankelijk van uw huidige situatie en behoeften. Speciaal voor de LVVP-leden geven wij 15% korting op de eenmalige advieskosten.

Particuliere verzekeringen

Westenburg heeft een eigen particulier verzekeringspakket, het WES-pakket, ontwikkeld met scherpe premies en zeer uitgebreide dekkingen. Zo krijgen al onze relaties met verzekeringen in dit pakket:

 • Gratis buitenshuis dekking voor kostbaarheden tot € 1.000,-
 • Schade door overvloedige neerslag is standaard meeverzekerd
 • De ‘no blame, no claim’- clausule op de volledige casco autoverzekering (geen bonus/malus-terugval bij bijvoorbeeld krassen en vandalisme)

 

De leden van LVVP ontvangen naast de pakketkorting, die kunnen oplopen tot 10%, een extra premiekorting van 15%.

Hebt u vragen, wilt u een offerte aanvragen of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Ine Spijkers via tel (076) 5 290 262 of Jan Laarman tel (076) 5 290 229 of (06) 30 60 53 12.

 

11. Eiswijzer

Leden kunnen gratis gebruikmaken van een speciale website waarop u direct kunt zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten. Er zijn zeer veel verschillende opties. Een handige tool voor u en uw cliënten! Klik hier.

 

12. Incassoregeling

Omdat steeds meer nota’s voor rekening komen van de patiënt of slechts deels door de zorgverzekeraar worden vergoed, kan het aantal openstaande declaraties toenemen. Daarom heeft de LVVP voor haar leden een raamovereenkomst afgesloten met incasso-organisatie Flanderijn, die een aantal gunstige voorwaarden biedt.

Samen met Flanderijn heeft de LVVP dit artikel geschreven Wat kunt doen als een patiënt niet betaalt?

In dit artikel staat beschreven wat u zelf kunt en moet doen. U bent bijvoorbeeld verplicht een WIK-brief te sturen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect, dan kunt u overgaan tot het inschakelen van een incassobureau.

Flanderijn biedt LVVP-leden:

 • professionele ondersteuning bij incasso, waarbij uw relatie met de patiënt niet uit het oog wordt verloren;
 • geen lidmaatschap of abonnement en dito kosten;
 • redelijke kosten;
 • vaste contactpersonen en transparante online communicatie.

 

Flanderijn heeft met 9 vestigingen in Nederland een grote regionale spreiding en voldoet aan  de ISO-normering en Isea-normering. Flanderijn beseft dat incassowerkzaamheden voor eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en/of klinisch (neuro)psychologen maatwerk is. Dat vertaalt zich in een persoonlijke benadering.

Kiest u voor Flanderijn, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken (088 209 2576) of bezoek de website: www.flanderijn.nl. Het aanbod van Flanderijn is uiteraard geheel vrijblijvend.

 

 

13. ZorgDomein voor Praktijken

Met ZorgDomein toont u als vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut uw zorgaanbod aan verwijzers in uw regio, u ontvangt verwijzingen digitaal en u verstuurt eenvoudig rapportages aan de huisarts.

Via ZorgDomein kunt u als zorgaanbieder een verwijzing ophalen zodra een huisarts een patiënt naar u heeft verwezen. U ontvangt een notificatie per mail met een link waarmee u kunt inloggen en de verwijsbrief kunt inzien. Tevens kunt u de verwijzing als pdf opslaan in uw eigen praktijksoftware. Als er een koppeling tussen ZorgDomein en uw praktijk is gerealiseerd, ontvangt u de verwijzing direct in het EPD. Een overzicht van de koppelingen met EPD’s is te vinden op de website van ZorgDomein.

Al vanaf € 20 per maand werkt u met ZorgDomein (reguliere prijs). LVVP-leden krijgen 7,5% korting op de maandelijkse kosten. U kunt o.a. uw zorgaanbod beschikbaar stellen aan verwijzers binnen een straal van 30 km. U betaalt eenmalige registratiekosten van €30. De maandelijkse kosten zijn (ongeacht het aantal locaties):

 • voor praktijken met 1 of 2 zorgverleners €20
 • voor praktijken met 3 tot 8 zorgverleners €30
 • voor praktijken met 9 tot 15 zorgverleners €50
 • voor praktijken met 16 of meer zorgverleners €120

Alle prijzen zijn excl. BTW. Het contract is na één jaar maandelijks opzegbaar.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor ZorgDomein via het digitale aanmeldformulier.

Vul in het formulier bij stap 3 in het veld ‘Aangesloten bij’: LVVP.

ZorgDomein gaat vervolgens met elke praktijk individueel een productcontract aan, waarin de korting op basis van de afspraken tussen de LVVP en ZorgDomein is opgenomen. Zodra het contract rond is, wordt uw praktijk vermeld in ZorgDomein en kunt u zelf uw zorgaanbod inrichten zodat huisartsen gericht naar u kunnen verwijzen.

Bent u enthousiast over ZorgDomein en wilt u graag meer informatie? Ga dan naar www.zorgdomein.com/praktijken, mail naar praktijken@zorgdomein.nl of bel (020) 471 52 82.

Direct lid worden

Word lid van de LVVP en krijg de workshop voor startende praktijkhouders gratis!

Word direct lid!

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer