Over de LVVP

Ledenvoordeel (service & korting)

 

 1. Korting op veilig beeldbellen met WeSeeDo (via Privacy Helder)
 2. Korting op e-mental healthtoepassingen
 3. Korting op ZorgMail – NIEUW
 4. Service op LVVP-diensten: vertrouwenspersoon, klachtafhandeling, onderzoekscommissie sturen op functioneren
 5. Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER
 6. Verzekering voor kosten van geschillen (Wkkgz per 1-1-2017)
 7. Cyber- en datariskverzekering
 8. Zuivere restitutiepolis van ONVZ met 5% collectiviteitskorting
 9. Overige verzekeringen via VvAA, Aon en Westenburg
 10. Eiswijzer
 11. Incassoregeling
 12. 20% korting op vakliteratuur bij BSL Psychologie Totaal
 13. ZorgDomein voor Praktijken

 

1. Korting op veilig beeldbellen met WeSeeDo (via Privacy Helder)

Gezien de coronacrisis biedt de LVVP in samenwerking met Privacy Helder de mogelijkheid om veilig te beeldbellen. Hierdoor kunnen behandelingen gewoon doorgang kunnen vinden in deze bijzondere tijd. Het beeldbellen gaat via de applicatie WeSeeDo, waarmee zorgverleners volledig voldoen aan de AVG en de NEN7510. U weet daarmee zeker dat de communicatie veilig is. Bij applicaties zoals Zoom, Teams of Skype is dat niet het geval waardoor die -buiten crisistijd- niet te gebruiken zijn voor gesprekken die vallen onder het medisch beroepsgeheim.

De normale prijs voor WeSeeDo bedraagt € 25 per gebruiker per maand (ex btw). LVVP-leden betalen slechts € 15 (ex btw) per gebruiker per maand. Dat betekent een korting van € 10 per maand. Ook betaalt u geen aansluitkosten (€ 25).

Voordeel is dat u snel kan worden aangesloten. Dat kan nog dezelfde dag.

Aanmelden kan op de website van Privacy Helder, die de verdere afhandeling doet en ervoor zorgt dat u zo snel mogelijk van de applicatie gebruik kunt maken. Cliënten hoeven hiervoor niets te installeren of te downloaden en het gebruik is onbeperkt. Uw abonnement is maandelijks opzegbaar. Er kan met maximaal 3 personen tegelijk gebeeldbeld worden. U kunt ook uw scherm met de patiënt delen (bijvoorbeeld voor toestemming/bespreken huisartsenbrief behandelplan). Privacy Helder fungeert ook als helpdesk.

Aanmelden kan via www.privacyhelder.nl/weseedo (onder vermelding van uw LVVP-lidmaatschapsnummer).

Mocht de website vanwege drukte niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich ook per mail aanmelden: info@privacyhelder.nl. Vermeld dan in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Naam praktijk
 2. Adres praktijk
 3. Telefoonnummer praktijk
 4. Per gebruiker: voor- en achternaam, mailadres, lidnummer LVVP

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Korting op e-mental healthtoepassingen

 • Therapieland biedt korting aan LVVP-leden: het eerste jaar betalen leden geen € 390 maar € 350. Daarnaast biedt Therapieland tot 17 mei 2020 een gratis proefaccount inclusief beeldbellen. Meer informatie: https://therapieland.nl/beeldbellen/ (onder vermelding van uw LVVP-lidmaatschapsnummer).
 • Cliëntenlogin biedt ook korting aan LVVP-leden. Aangezien er per periode wisselende kortingsacties gehanteerd worden, verwijzen we naar Cliëntenlogin zelf voor meer informatie: www.clientenlogin.nl/lvvp (onder vermelding van uw LVVP-lidmaatschapsnummer).
 • JouwOmgeving: de eerste maand maakt u gratis gebruik van beeldbellen en het platform. Daarna geldt een kortingstarief voor praktijken met 1-3 behandelaren. Voor meer informatie, zie ons vergelijkend overzicht e-healthaanbieders op Mijn LVVP.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Korting op ZorgMail

Met ZorgMail kunt u veilig privacygevoelige informatie elektronisch uitwisselen met uw collega’s en patiënten. Of het nu gaat om het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een (verwijs)brief of het uitwisselen van bestanden. Als ZorgMail gebruiker kunt u veilig met de gehele ZorgMail Community communiceren (ruim 18.000 organisaties nemen deel). U kunt ook communiceren met professionals die geen ZorgMail hebben en daarnaast ook met patiënten. De geadresseerde ontvangt een notificatie per mail, en daarna een  code per sms (tweefactor authenticatie) of via een tweede e-mail (éénfactor authenticatie). Met ZorgMail kunt u ook veilig chatten met andere (zorg) professionals.

Een groot aantal informatiesystemen is gekoppeld met ZorgMail, waardoor u uw correspondentie binnen uw informatiesysteem kunt afhandelen. Bekijk hier welke systemen al gekoppeld zijn met ZorgMail. U kunt ZorgMail ook los van uw elektronische informatiesysteem gebruiken.

De kosten voor een abonnement op ZorgMail zijn afhankelijk van het aantal (zorg)professionals dat bij u werkzaam is (prijspeil 2020):

 • 1 tot 6 (zorg)professionals, per organisatie: € 16,11 per maand;
 • 6 tot 11 (zorg)professionals, per organisatie: € 26,83 per maand;
 • 11 tot 20 (zorg)professionals, per organisatie: € 37,54 per maand;
 • Korting voor LVVP-leden op de éénmalige aansluitkosten: u krijgt € 99,00 korting en betaalt € 127,50 in plaats van € 226,50;
 • Prijzen zijn exclusief BTW.

 

Een abonnement op de benodigde ZorgMail modules kunt u aanvragen via de aanmeldwizard door op deze link te klikken. Om aan te melden klikt u op de button rechtsboven ‘aanmelden met AGB code‘ (dus niet op aanmelden met aanmeldcode). De kortingscode vindt u hier (alleen toegankelijkvoor leden) of vraag de kortingscode op via bureau@lvvp.info. Deze code  is geldig tot 1 januari 2021.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Service op LVVP-diensten: vertrouwenspersoon, klachtafhandeling, onderzoekscommissie sturen op functioneren

 • Leden van de LVVP kunnen gratis eenmalig de vertrouwenspersoon consulteren. Vervolggesprekken betalen zij rechtstreeks aan de vertrouwenspersoon zelf.
 • De klachtbehandeling door een van de klachtenfunctionarissen van de LVVP wordt eenmalig door de LVVP betaald tot een maximum van € 500.
 • Het onderzoek naar de staat van functioneren door de onderzoekscommissie van de LVVP wordt geheel door de LVVP betaald.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER

Mailen, chatten of het uitwisselen van bestanden met andere zorgverleners en met patiënten: we willen het graag, maar het moet wel veilig en werkbaar zijn. ZIVVER biedt daarvoor een oplossing en blijkt eenvoudig voor zowel de behandelaar als de patiënt. Omdat veilig mailen van groot belang is voor u als ggz-professional vanwege de uitwisseling van privacygevoelige informatie, zijn wij met ZIVVER een collectief ledenaanbod met een stevige korting overeengekomen: 10% korting op de maandelijkse licentiekosten. Let op: dit aanbod geldt voor een contract met een looptijd van 36 maanden, dat is dus 3 jaar. U kunt via de website van ZIVVER het abonnement zelf aanvragen. Gebruik hierbij de kortingscode zivver_lvvp. Informatie over de kosten vindt u hier.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Verzekering voor kosten van geschillen (Wkkgz per 1-1-2017)

Aon is partner van de LVVP. De samenwerking omvat een specifiek aanbod voor de verzekeringen van leden van de LVVP (zie verder onder het kopje overige verzekeringen).

Aon kan u een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden die volledig Wkkgz-proof is. Dit betekent dat de kosten voor geschilleninstantie gedekt zijn (maximaal € 2.200,-) en de uitspraken van de geschillencommissie gedekt zijn (maximaal € 25.000,-). Hiermee is een eventuele aansprakelijkheidsstelling vanuit de geschillencommissie gedekt. De polis bedraagt voor LVVP-leden € 150 per jaar (per 1 oktober 2019). Als u daarnaast ook een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluit, kan een eventueel geschil, vanuit de Wkkgz en/of daarbuiten, in behandeling genomen worden. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil kunnen gedekt worden binnen de rechtsbijstandverzekering. Ook hier heeft Aon een speciaal arrangement voor. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met team professionals en zakelijke dienstverlening: ondernemingen.team4@aon.nl  Tel. 088  810 81 74

 

VvAA. Op de beroepsrechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen van VvAA Schadeverzekeringen zijn de Wkkgz-risico’s zonder extra kosten verzekerd. Uitspraken van een geschilleninstantie nemen wij in principe over. Wel moet de instantie voldoen aan kwaliteitseisen die gezamenlijk door zorgaanbieders en andere betrokken partijen zijn opgesteld. Op http://vvaa.nl/geschilleninstanties vindt u een actueel overzicht van de geschilleninstanties waarvoor dit geldt. Hier komen in de loop van de maand nieuwe geschilleninstanties bij waarmee VvAA een samenwerking heeft. De Geschillencommissie Den Haag, waar de geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken onder valt, valt daar in ieder geval onder.  Wat wordt vergoed?

 • Onder de voorwaarden van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de VvAA naast de schade tot € 25.000 ook de griffiekosten van de patiënt als die in het gelijk wordt gesteld. Bij een geschil over aansprakelijkheid vergoeden wij tevens de kosten voor het voeren van verweer, mits wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd. De kosten die de geschillencommissie maakt, komen alleen voor vergoeding in aanmerking als deze niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via de beroepsorganisatie, of een rechtsbijstandverzekering) worden vergoed.
 • De Rechtsbijstandverzekering verleent dekking voor de juridische kosten van de geschillenafhandeling en de griffiekosten van de patiënt als die in het gelijk wordt gesteld. Ook komen de behandelkosten van de geschillencommissie in aanmerking voor vergoeding, mits deze niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via de beroepsorganisatie, of de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar) worden vergoed.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

7. Cyber- en datariskverzekering

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. Met de Wet Meldplicht Datalekken en de invoering van de AVG op 25 mei 2018 wil de overheid de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Ook zal de wetgeving bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. De verantwoordelijke moet bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de betrokkenen informeren. Een datalek moet u binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Boetes kunnen oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet.

 

Een cyberverzekering van Aon biedt dekking voor schade als gevolg van een datalek. Afhankelijk van de datalek, kunnen er grote gevolgen zijn voor uw praktijk. Voorbeelden hiervan zijn reputatieschade, aansprakelijkheidsstellingen van de cliënt en afpersing van de hackers. Deze bedragen kunnen hoog oplopen. Als gevolg van de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken is er een nieuw product ontwikkeld dat de gevolgen van datalekken dekt. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij Meeùs. De premie is afhankelijk van uw bedrijfsomzet en het gewenste verzekerde bedrag. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen met de afdeling Gezondheidszorg en Welzijn op telefoonnummer (076) 531 34 80 of via e-mailadres gezondheidszorg&welzijn@meeus.com.

 

De VvAA biedt de cyber- en datariskverzekering, die u terzijde staat met assistentie van ervaren securityprofessionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Meldt u een inbreuk? Dan staat er een team van ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbende te informeren en juridische kosten te beperken.

De voordelen van de cyber- en datariskverzekering:

 • Duidelijke en transparante voorwaarden;
 • Wereldwijd bereik;
 • Uitgebreide juridische expertise;
 • Ervaren security-professionals;
 • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure);
 • Voor slechts € 50,- kunt een preventiescan (Vulnerability Assessment) laten uitvoeren;
 • Gratis check bewerkersovereenkomst.

 

Voor meer informatie over de cyber- en data riskverzekering en voor tips hoe u de risico’s op cybercrime kunt beperken, kunt u contact opnemen met VvAA. De afdeling ledenservice is telefonisch bereikbaar onder nummer (030) 247 47 89 en via e-mail ledenservice@vvaa.nl. Of kijk op onze website https://www.vvaa.nl/verzekeringen/cyberverzekering

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

8. Zuivere restitutiepolis van ONVZ met 8% collectiviteitskorting

We hebben voor LVVP-leden afspraken kunnen maken met de VvAA voor een collectieve verzekering. Het betreft de zuivere restitutiepolis van ONVZ met een collectiviteitskorting van 5% (prijspeil 2020). Op de aanvullende verzekeringen ontvangt u 12% korting (prijspeil 2020). U hoeft hiervoor géén lid van de VvAA te zijn. ONVZ biedt een volledige restitutiepolis aan, waarmee u altijd zelf kunt kiezen voor een zorgaanbieder (vrije artsenkeuze) zonder dat u daarvoor hoeft bij te betalen.

De voordelen op een rijtje:

 • scherpe premie: € 126,35 (bij € 385 verplicht eigen risico, prijspeil 2020)
 • eenvoudig declareren, snelle uitbetaling
 • keuze uit 6 aanvullende verzekeringen met ruime tot goede dekkingen.

Zie hier het overzicht op de VvAA-site.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

9. Overige verzekeringen via VvAA, Aon en Westenburg

Het aanbod van de VvAA: “Besteedt u uw tijd het liefst aan het verlenen van goede zorg en het beter maken van patiënten? VvAA neemt u het ‘werk naast het werk’ uit handen. Wij opereren in het hart van de gezondheidszorg en vormt met ruim 117.000 van uw collega’s het grootste zorgnetwerk van Nederland. Hierdoor kennen wij uw situatie als geen ander. Zo kunt u zich, tijdens elk moment op uw levensloop, met een gerust hart concentreren op uw vak.

 

Korting op rechtsbijstands- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Klik hier voor informatie en aanmelding.

 1. 10% korting op de VvAA rechtsbijstands- en VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 2. Toegang tot de kosteloze VvAA juridische helpdesk voor LVVP-verzekerden
 3. Jaarlijkse praktische voorlichting over relevante juridische ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk van VvAA aan alle LVVP-leden tijdens een ledenbijeenkomst
 4. VvAA biedt LVVP-leden die nog geen lid zijn van VvAA een kennismakingslidmaatschap aan. Dit lidmaatschap is gratis gedurende een jaar vanaf de ingangsdatum (NB: men lid moet zijn van de Vereniging VvAA wil men toegang krijgen tot de producten (zoals verzekeringen) en dienstverlening)
 5. Studenten zijn gratis lid tot 1 jaar na afstuderen
 6. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 39,00 per jaar
 7. Geaccrediteerde Masterclasses/nascholing/verdieping over juridische aspecten (wet- & regelgeving, zorgcontractering) van de praktijkvoering en zorgverlening”

 

AON

Aon kan u een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden die volledig Wkkgz-proof is. Dit betekent dat de kosten voor geschilleninstantie gedekt zijn (maximaal € 2.200,-) en de uitspraken van de geschillencommissie gedekt zijn (maximaal € 25.000,-). Hiermee is een eventuele aansprakelijkheidsstelling vanuit de geschillencommissie gedekt. De polis bedraagt voor LVVP-leden € 150 per jaar (per 1 oktober 2019); dit is een korting van 15% op de premie. Advies is om daarnaast ook een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten, zodat het eventuele geschil vanuit de Wkkgz en/of daarbuiten, in behandeling kunnen worden genomen.  De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil kunnen gedekt worden binnen de rechtsbijstandverzekering. Ook hier heeft Aon een speciaal arrangement voor. Als u vanaf 1 januari 2017 volledig Wkkgz-proof uw beroep wilt uitoefenen, is een combinatie van bovenstaande verzekeringen aan te raden. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met team professionals en zakelijke dienstverlening: ondernemingen.team4@aon.nl  Tel. 088  810 81 74

 

Westenburg Assurantiën

Westenburg Assurantiën is één van de grootste onafhankelijk en zelfstandige tussenpersonen van Nederland. Het is een familiebedrijf waar de derde generatie Westenburg aan het roer staat. Westenburg treedt al jaren op voor de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Westenburg staat voor de persoonlijke service van een familiebedrijf in combinatie met specialistische kennis op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële planning.

Speciaal voor LVVP-leden heeft Westenburg met verzekeraars unieke afspraken gemaakt, waarbij gunstige voorwaarden en gunstige premies zijn bedongen. Wat kan Westenburg voor u betekenen?

Hieronder de voor u belangrijkste verzekeringen op een rij:

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf en beroep

Dit is één van de belangrijkste polissen voor u, omdat deze polis uw vermogen beschermt in geval u door een patiënt aansprakelijk wordt gesteld. Het verzekerd bedrag is zeer ruim, € 2.500.000,- per aanspraak.

 

Rechtsbijstandverzekering

Als zorgverlener verricht u dagelijks handelingen die juridische risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om goed over de gevolgen van deze handelingen na te denken. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u op het gebied van vermogensschade in vele gevallen bijstaan, maar is niet altijd toereikend. In samenwerking met DAS Rechtsbijstand hebben wij een speciale polis ontwikkeld. Ook incasso van onbetaalde nota’s is onder de dekking begrepen. De dekking kan uitgebreid worden met al uw particuliere risico’s.

 

Cyberverzekering

Dit is een nieuw risico. Vanwege de beschikking over vertrouwelijke patiëntgegevens is het erg belangrijk om dit risico goed af te dekken.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u een uitkering krijgt wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Deze verzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Over het algemeen kan tot maximaal 80% van het inkomen worden verzekerd. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot o.a. de eigenrisico termijn, de eindleeftijd en het gewenste verzekerde bedrag. Welke dekking het beste bij u past, is afhankelijk van uw huidige situatie en behoeften. Speciaal voor de LVVP-leden geven wij 15% korting op de eenmalige advieskosten.

 

Particuliere verzekeringen

Westenburg heeft een eigen particulier verzekeringspakket, het WES-pakket, ontwikkeld met scherpe premies en zeer uitgebreide dekkingen. Zo krijgen al onze relaties met verzekeringen in dit pakket:

 • Gratis buitenshuis dekking voor kostbaarheden tot € 1.000,-
 • Schade door overvloedige neerslag is standaard meeverzekerd
 • De ‘no blame, no claim’- clausule op de volledige casco autoverzekering (geen bonus/malus-terugval bij bijvoorbeeld krassen en vandalisme)

De leden van LVVP ontvangen naast de pakketkorting, die kunnen oplopen tot 10%, een extra premiekorting van 15%.

Hebt u vragen, wilt u een offerte aanvragen of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Peter van Wanrooij. U kunt een mail sturen naar lvvp@westenburg.nl of u kunt bellen naar (076) 529 02 08.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

10. Eiswijzer

Leden kunnen gratis gebruikmaken van een speciale website waarop u direct kunt zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten. Er zijn zeer veel verschillende opties. Een handige tool voor u en uw cliënten! Klik hier.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

11. Incassoregeling

Omdat steeds meer nota’s voor rekening komen van de cliënt of slechts deels door de zorgverzekeraar worden vergoed, kan het aantal openstaande declaraties toenemen. Daarom heeft de LVVP voor haar leden een raamovereenkomst afgesloten met incasso-organisatie Flanderijn, die een aantal gunstige voorwaarden biedt. Voor voormalig-LVE-leden gold die regeling al vanaf 2009.

 

Flanderijn biedt LVVP-leden:

 • professionele ondersteuning bij incasso, waarbij uw relatie met de cliënt niet uit het oog wordt verloren;
 • geen lidmaatschap of abonnement en dito kosten;
 • no cure, no pay bij incassowerkzaamheden in de minnelijke fase, ongeacht de aard en hoogte van de vordering;
 • vaste contactpersonen en transparante online communicatie.

Flanderijn heeft met 14 vestigingen in Nederland een grote regionale spreiding en voldoet aan  de ISO-normering en Isea-normering. Flanderijn beseft dat incassowerkzaamheden voor eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en/of klinisch (neuro)psychologen maatwerk is. Dat vertaalt zich in een persoonlijke benadering.

Neem contact op met Flanderijn om de mogelijkheden te bespreken (088 209 2576) of bezoek de website: www.flanderijn.nl. Het aanbod van Flanderijn is uiteraard geheel vrijblijvend.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

12. 20% korting op vakliteratuur bij BSL Psychologie Totaal

Leden van de LVVP krijgen 20% korting op een abonnement op BSL Psychologie Totaal van Bohn Stafleu van Loghum. BSL Psychologie Totaal biedt online toegang tot 18 vaktijdschriften, meer dan 50 boeken en (geaccrediteerde) online nascholing (webtv en e-learning), met steeds nieuwe aanvullingen. Klik hier voor meer informatie. De kortingscode is op te vragen bij het secretariaat van de LVVP. Vul deze korting in bij de opmerkingen tijdens het bestellen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

13. ZorgDomein voor Praktijken

Met ZorgDomein toont u als vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut uw zorgaanbod aan verwijzers in uw regio, u ontvangt verwijzingen digitaal en u verstuurt eenvoudig rapportages aan de huisarts.

Via ZorgDomein kunt u als zorgaanbieder een verwijzing ophalen zodra een huisarts een patiënt naar u heeft verwezen. U ontvangt een notificatie per mail met een link waarmee u kunt inloggen en de verwijsbrief kunt inzien. Tevens kunt u de verwijzing als pdf opslaan in uw eigen praktijksoftware.

Zo profiteert uw praktijk van ZorgDomein:

 • Verwijzingen ontvangt u digitaal, met alle relevante gegevens én volgens de richtlijnen
 • U verwerkt verwijzingen efficiënt en foutloos
 • U komt beter in beeld bij de huisartsen in uw regio; ruim 91% gebruikt ZorgDomein!
 • Overleggen doet u veilig en eenvoudig met de geïntegreerde zorgmessenger Patiëntoverleg
 • U kunt de patiënt proactief benaderen voor het inplannen van de afspraak
 • En u rapporteert vlot aan de huisarts (óók zonder voorafgaande verwijzing via ZorgDomein)

 

7,5% korting voor LVVP-leden

De investering voor ZorgDomein voor praktijken is voor reguliere deelnemers:

 • € 30,- eenmalig voor registratie
 • € 16,- per maand voor één locatie met één geregistreerde zorgverlener
 • € 6,- per maand voor elke extra zorgverlener in de praktijk (>1 zorgverleners).

LVVP-leden ontvangen 7,5% korting op het maandbedrag. U betaalt dan maandelijks dus € 14,80 op basis van 1 zorgverlener en 1 locatie.

 

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor ZorgDomein via het digitale aanmeldformulier. Vul in het formulier bij stap 3 in het veld ‘Aanmelding via’: LVVP.

ZorgDomein gaat vervolgens met elke praktijk individueel een productcontract aan, waarin de korting op basis van de afspraken tussen de LVVP en ZorgDomein is opgenomen. Zodra het contract rond is, wordt uw praktijk vermeld in ZorgDomein en kunt u zelf uw zorgaanbod inrichten zodat huisartsen gericht naar u kunnen verwijzen.

Bent u enthousiast over ZorgDomein en wilt u graag meer informatie? Ga dan naar www.zorgdomein.com/praktijken, mail naar praktijken@zorgdomein.nl of bel 020 471 52 82.

Direct lid worden

Word lid van de LVVP en krijg de workshop voor startende praktijkhouders gratis!

Word direct lid!

Recent nieuws

Eerste versie LVVP-contractenoverzicht 2021 gereed

Hierin zijn de contracten van Caresq, Zorg en Zekerheid, Menzis, ONVZ en VGZ opgenomen.

Lees meer

Omzetplafonds verzekeraars brengen ggz-behandelaars aan de rand van de afgrond

Judith Veenendaal aan het woord in artikel ‘Omzetplafonds verzekeraars brengen

Lees meer

LVVP reageert op consultatie wijzigingen Jeugdwet

Het onderbrengen van de jeugd-ggz in de Jeugdwet is geen juiste beslissing geweest, vindt de LVVP.

Lees meer