Over de LVVP

LVVP en opleiden

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Dat is de mening van menig vrijgevestigde praktijk die een opleidingsplaats organiseert en aanbiedt. Er zijn her en der in het land LVVP-leden die een of meerdere een opleidingsplaatsen aanbieden. Dat doen ze in samenwerking met collega-praktijken en instellingen in de omgeving.

De LVVP streeft er naar het aantal beschikbare plaatsen zo groot mogelijk te laten zijn. We willen hiermee de kwaliteit van het aanbod waarborgen en de vrijgevestigde praktijk  promoten. Ook ontvangt de LVVP veel vragen van potentiële opleidingsdeelnemers die een opleidingsplaats in een vrijgevestigde praktijk zoeken.

De LVVP rekent het tot een van haar taken de aanbod- en vraagkant te stimuleren en te faciliteren. Dat doet zij o.a. door het verzorgen van presentaties bij RINO’s en bijeenkomsten van leden e.a. (zie de presentatie in onderstaande downloads).

 

Wie houden zich bezig met het opleiden van psychologen en psychotherapeuten?

Dat er behoefte is aan goed opgeleide psychologen en psychotherapeuten staat buiten kijf. De overheid en verschillende instanties houden zich hiermee bezig:

  • het ministerie van VWS (www.minvws.nl) stelt de jaarlijks benodigde capaciteit vast en stelt geld ter beschikking voor de opleidingskosten;
  • dat gebeurt op grond van een advies van het Capaciteitsorgaan (www.capaciteitsorgaan.nl);
  • de Stichting TOP-opleidingsplaatsen is er voor de verdeling en toewijzing van de beschikbaarheidsbijdrage (www.top-opleidingsplaatsen.nl);
  • de Nederlandse Zorgautoriteit zorgt voor de uitbetaling en het toezicht van de bijdrage (www.nza.nl);
  • de Regionale instituten voor nascholing en opleiding voor de (Rino’s, zie ook www.vlogo.nl), verzorgen opleidingen, keuren de opleidingsplaatsen al of niet goed en geven een erkenning af;
  • mede op basis van de Wet BIG (www.bigregister.nl) en de besluiten en kwaliteits- en erkenningscriteria zoals vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt: www.fgzpt.nl).

 

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg? Dat regelt u zo!

In dit overzicht van de NZa kunt u als opleider zien hoe u in acht stappen een zogenoemde beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen voor een vervolgopleiding.

 

Handige downloads

Ramingstraject Capaciteitsorgaan en instroomadvies ggz 2015
Presentatie over RINO en opleiden
Pilot opleiden in een samenwerkingsverband
Opleidingsplan psychotherapeut
Opleidingsplan gz-psycholoog
Besluit opleidingseisen psychotherapeut
Besluit opleidingseisen gz-psycholoog
Accreditatiereglement eerstelijnspsycholoog
Model-Overeenkomst van Opdracht voor (BIG) opleideling
Model-Overeenkomst – bijsluiter
Bedrijfsvoering vrijgevestigde zorgaanbieders
Beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen toelichting
Beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen
Besluit gz-psycholoog
Besluit psychotherapeut
Erkenningseisen praktijkopleidingsinstellingen GZ
Erkenningseisen praktijkopleidingsinstellingen PT
Kwalificatie-eisen praktijkbegeleiders opleiding gz-psycholoog
Kwalificatie-eisen praktijkbegeleiders opleiding psychotherapeut
Leerarbeidsovereenkomst loondienst psychotherapeut
Handleiding opleiders psychotherapeut

Zoekt u een opleidingsplek?

Bekijk hier het aanbod aan opleidingsplaatsen.

Bekijk het aanbod

Recent nieuws

Kom naar het LVVP-congres en kies uit 17 (!) workshops

Naast de markante hoofdsprekers Dirk de Wachter en Stefan van der Stigchel en de ontmoeting met staatssecretar

Lees meer

Zomerrooster: LVVP-bureau bereikbaar van 10-13 uur

Van 29 juli tot en met 25 augustus 2019 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en

Lees meer

26 november 2019: LVVP-regiobijeenkomst in Eindhoven

De regiobijeenkomst in Utrecht is volgeboekt, op 26 november is er weer een bijeenkomst in Eindhoven.

Lees meer