Over de LVVP

LVVP en opleiden

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Dat is de mening van menig vrijgevestigde praktijk die een opleidingsplaats organiseert en aanbiedt. Er zijn her en der in het land LVVP-leden die een of meerdere een opleidingsplaatsen aanbieden. Dat doen ze in samenwerking met collega-praktijken en instellingen in de omgeving.

De LVVP streeft er naar het aantal beschikbare plaatsen zo groot mogelijk te laten zijn. We willen hiermee de kwaliteit van het aanbod waarborgen en de vrijgevestigde praktijk  promoten. Ook ontvangt de LVVP veel vragen van potentiële opleidingsdeelnemers die een opleidingsplaats in een vrijgevestigde praktijk zoeken.

De LVVP rekent het tot een van haar taken de aanbod- en vraagkant te stimuleren en te faciliteren. Dat doet zij o.a. door het verzorgen van presentaties bij RINO’s en bijeenkomsten van leden e.a. (zie de presentatie in onderstaande downloads).

 

Wie houden zich bezig met het opleiden van psychologen en psychotherapeuten?

Dat er behoefte is aan goed opgeleide psychologen en psychotherapeuten staat buiten kijf. De overheid en verschillende instanties houden zich hiermee bezig:

  • het ministerie van VWS (www.minvws.nl) stelt de jaarlijks benodigde capaciteit vast en stelt geld ter beschikking voor de opleidingskosten;
  • dat gebeurt op grond van een advies van het Capaciteitsorgaan (www.capaciteitsorgaan.nl);
  • de Stichting TOP-opleidingsplaatsen is er voor de verdeling en toewijzing van de beschikbaarheidsbijdrage (www.top-opleidingsplaatsen.nl);
  • de Nederlandse Zorgautoriteit zorgt voor de uitbetaling en het toezicht van de bijdrage (www.nza.nl);
  • de Regionale instituten voor nascholing en opleiding voor de (Rino’s, zie ook www.vlogo.nl), verzorgen opleidingen, keuren de opleidingsplaatsen al of niet goed en geven een erkenning af;
  • mede op basis van de Wet BIG (www.bigregister.nl) en de besluiten en kwaliteits- en erkenningscriteria zoals vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt: www.fgzpt.nl).

 

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg? Dat regelt u zo!

In dit overzicht van de NZa kunt u als opleider zien hoe u in acht stappen een zogenoemde beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen voor een vervolgopleiding.

 

Welke kosten vergoedt de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen in de ggz?

De beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (mvo) ggz vergoedt het verschil tussen de kosten die de zorgaanbieder maakt voor het opleiden van de opleideling en de opbrengsten die de opleideling genereert met het leveren van zorg. Op basis van een eigen kostenonderzoek heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kostendekkende vergoedingsbedragen voor het opleiden bepaald. De NZa vindt het onwenselijk als een zorgaanbieder een eigen bijdrage voor de opleiding vraagt aan de opleideling. In deze factsheet vindt u een overzicht van de kosten die via de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen in de ggz vergoed worden. Bekijk ook eens de eindrapportage MVO 2020 en de vergoedingsbedragen BB MVO verlening 2020.

 

Handige downloads

Zoekt u een opleidingsplek?

Bekijk hier het aanbod aan opleidingsplaatsen.

Bekijk het aanbod

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau aangepast

U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9-11 uur en tussen 13-15 uur.

Lees meer

Aanleverplicht data zorgvraagtypering uitgesteld naar 1 januari 2023

De LVVP is blij dat de NZa gehoor heeft gegeven aan de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan en

Lees meer