Over de LVVP

Corona: financiële regelingen overheid/ZN

laatst geüpdatet: 26-03-2020

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het actuele beleid en informatie over het coronavirus. Deze pagina wordt dagelijks dan wel regelmatig geactualiseerd. Loop het bericht daarom elke dag even in zijn geheel door! De tekst die we per dag nieuw toevoegen, is groen. De volgende dag worden de oude groene tekst zwart gemaakt en worden de aanvullingen van die dag groen.

 

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de financiële schade voor bepaalde sectoren te beperken. In sommige gevallen kan dat ook onze leden betreffen. Drie maatregelen hebben mogelijk betrekking op uw situatie.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Heeft u personeel in dienst dat u moet doorbetalen maar is er door Corona een omzetdaling van minimaal 20% en daardoor te weinig werk voor hen dan kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Dit is een tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daalt uw inkomen onder sociaal minimum dan kunt u daar gedurende drie maanden een aanvulling op krijgen. De hoogte van de sociaalminimum vindt u hier: https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Kort gezegd komt het er op neer dat u als ondernemer later mag betalen en daar nauwelijks tot geen rente over betaalt. U dient daardoor uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

De Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) lijkt niet van toepassing op onze leden. Deze regeling is gericht op sectoren als de horeca en de reisbranche die met verplichte beperkingen te maken hebben.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Brief ZN over financiële ondersteuning in Coronatijd

Zorgverzekeraars Nederland schrijft het volgende: “Omdat wij begrijpen dat er aan uw kant behoefte bestaat aan zoveel mogelijk duidelijkheid, schetsen wij wel de hoofdlijn van wat wij uitwerken:

· Voor de periode 1 maart tot 1 juni willen wij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen.

· Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Wij verwachten u hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven.  

· Wij zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.

· Wij streven naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, waar nodig zullen wij daarover contact opnemen met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen.”

Deze regeling is in eerste instantie bedoeld voor gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgverzekeraars zullen de komende periode waar nodig en mogelijk ook voor de groep ongecontracteerdem  met nadere voorstellen komen.

Brief ZN Corona

 

Disclaimer
De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Actueel coronanieuws

Nieuwe teksten toegevoegd aan het coronadossier. De pagina's zijn vanaf nu openbaar toegankelijk.

Lees meer

Vacature intermediair vrijgevestigde jeugd-ggz/specialistische ggz

Reactietermijn verlengd tot 8 april 2020. Gesprekken vinden plaats op 15 april en 21 april 2020.

Lees meer

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

anwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties is de bestaande groep van ca. 35 visiteurs aan uitbre

Lees meer