Over de LVVP

Corona: LVVP-bureau en -visitatie

Laatste update: 12-01-23

 

Bereikbaarheid LVVP-bureau
Het LVVP-bureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9-11 uur en tussen 13-15 uur. Bekijk voor meer informatie onze contactpagina.

Heeft u een vraag die verband houd met het coronavirus? Kijk dan eerst op de deze pagina of de andere pagina’s uit het coronadossier. Deze informatie is met name in 2020 en 2021 veelvuldig geactualiseerd. Op dit moment is de situatie niet meer zo nijpend en wordt de informatie niet meer geactualiseerd. Mocht dit weer nodig zijn, dan vullen we deze informatie weer aan.

 

LVVP-visitatie

Vanaf 1 januari 2023 worden de visitaties weer in fysieke vorm opgestart. Alleen het praktijkbezoek blijft online.

De planning en administratie van de LVVP-visitatie is sinds 1 juli 2020 overgedragen aan bureau HCA. Vragen over de visitatie kunt u stellen:

 

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer