Over de LVVP

Overig coronanieuws

Laatste update: 08-02-2023

 

Inhoud van deze pagina

 

Symptomen van corona? U kunt getest worden

Meer informatie over testen op COVID-19 vindt u op de website van:

 

Informatiekaart: hoe informeer ik patiënten over het opstarten van de gewone zorg?

Dit voorjaar heeft de corona-uitbraak de wereld op zijn kop gezet. De gewone zorg kwam stil te liggen. Gelukkig komt die nu weer op gang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om dat opstarten van de reguliere zorg te coördineren. De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars en partners. Zorgaanbieders en verzekeraars zijn in the lead, gecoördineerd door de overheid. De NZa heeft een informatiekaart voor zorgaanbieders gemaakt over het opstarten van de reguliere zorg.

 

Wees alert op de thuissituatie

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek. De Rijksoverheid heeft hierover een informatieblad Wees alert op de thuissituatie gemaakt met tips voor face-to-face contact, gespreksvoering, het toepassen van de meldcode en van de kindcheck.

 

Herregistratie BIG hervat 

Er is geen uitstel meer voor de BIG-herregistratie.

 

Intervisie via beeldbellen

De FGzPt heeft op ons verzoek laten weten dat intervisie niet verplicht face-to-face hoeft plaats te vinden. Intervisie via beveiligd beeldbellen behoort ook tot de mogelijkheden en telt dus mee voor de herregistratie als gz-psycholoog, psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. Vanzelfsprekend moet daarbij wel worden voldaan aan de voorwaarden voor intervisie zoals deze zijn opgenomen in de Besluiten van het CSGP en de Beleidsregels herregistratie van de CRT.

 

Disclaimer

De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Regiobijeenkomst op 21 september, 12 oktober en 9 november: komt u ook?

Wegens overweldigend succes organiseren we in het najaar opnieuw drie dynamische bijeenkomsten voor onze leden

Lees meer

LVVP werkt aan het contractenoverzicht 2024

De LVVP mag u enkel informeren over contracteisen. Wij mogen geen advies geven.

Lees meer

Online lunchoverleggen als opmaat voor meer samenwerking in de regio

Op 4 oktober aanstaande is er een lunchoverleg in Drenthe en op 7 november komen we online bijeen in Amsterdam

Lees meer