Over de LVVP

Overig coronanieuws

Laatste update: 20-05-2020, 12.30 uur

Op deze pagina’s houden wij u op de hoogte van het actuele beleid en informatie over het coronavirus. Deze pagina wordt indien nodig en mogelijk dagelijks rond 15 uur geactualiseerd. Loop het bericht daarom elke dag even in zijn geheel door! De tekst die we per dag nieuw toevoegen, is groen. De volgende dag worden de oude groene tekst zwart gemaakt en worden de aanvullingen van die dag groen. 

 

Inhoud van deze pagina

 

Persconferentie

Op de website van de Rijksoverheid wat op de persconferentie van 19 mei 2020 is meegedeeld.

Voor onze leden betekent dit (zie de richtlijn ggz en corona):

  • fysieke groepstherapie mogelijk onder voorwaarden
  • relatietherapie mogelijk, mits voldoende afstand
  • geen fysiek contact, 1,5 meter afstand houden
  • LVVP-leden hebben een cruciaal beroep, daarom geldt de specifieke richtlijn die is opgesteld voor de ggz

 

Symptomen van corona? U kunt getest worden

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten die directe zorg verlenen aan een patiënt kunnen bij symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) getest worden. Totdat de testuitslag bekend is, is het advies om thuis te blijven/vanuit huis te werken. De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio waar u woont.

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten vallen in de categorie zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen en daarom kunt u getest worden op COVID-19. U wordt alleen getest als u symptomen heeft: hoesten en/of neusverkouden en/of koorts. Om getest te kunnen worden, moet u worden doorverwezen door een (bedrijfs)arts. Vrijgevestigden c.q. zzp’ers, die geen bedrijfsarts hebben, kunnen via de GGD aangemeld worden. De GGD-arts bepaalt dan of u getest kunt worden. Kijk op de website van de GGD in uw regio wat de procedure is voor het testen. Bent u getest, blijf dan thuis en/of werk vanuit huis tot de testuitslag bekend is.

Meer informatie over testen op COVID-19 vindt u op de website van:

 

Wees alert op de thuissituatie

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek. De Rijksoverheid heeft hierover een informatieblad Wees alert op de thuissituatie gemaakt met tips voor face-to-face contact, gespreksvoering, het toepassen van de meldcode en van de kindcheck.

 

Herregistratie BIG uitgesteld

Vanwege de huidige coronacrisis heeft de minister van VWS besloten de verplichting voor de BIG-herregistratie voor alle artikel 3-beroepen uit te stellen tot nader order. De regeling is ingegaan vanaf 18 maart 2020. Mocht uw registratie binnenkort verlopen, dan wordt deze niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie zorgverleners mogelijk worden doorgehaald en daarmee de bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen. Meer informatie vindt u op www.bigregister.nl.

Ook de specialistenregistraties (de artikel 14 beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog) worden voor de duur van zes maanden opgeschort vanwege de coronacrisis. Dit heeft het bestuur van de FGzPt besloten. De FGzPt wil in deze periode de specialisten niet belasten met extra administratieve handelingen en sluit daarmee aan bij de maatregel van VWS ten aanzien van herregistratie van de artikel 3 beroepen in het BIG-register. Concreet betekent voorgaande maatregel dat de expiratiedatum van de registratie van alle specialisten die in een register van de CRT ingeschreven staan met een periode van zes maanden opgeschort zal worden. Gedurende deze zes maanden worden er geen inschrijvingen van specialisten doorgehaald. Meer informatie: kijk op de website van de FGzPt.

 

NZa geeft uitstel voor verantwoording beschikbaarheidbijdrage 2019

Zorgaanbieders die in 2019 een beschikbaarheidbijdrage hebben ontvangen voor het verzorgen van (medische) vervolgopleidingen (mvo), zijn normaliter verplicht om vóór 1 juni 2020 een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Omdat zorgaanbieders vanwege de uitbraak van het coronavirus in de knel kunnen komen met het aanleveren van de benodigde informatie, heeft de NZa de deadline uitgesteld.

Organisaties die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen, krijgen één maand uitstel tot 1 juli 2020. Uit een rondgang onder zorgaanbieders is gebleken dat dit uitstel hen voldoende ruimte geeft de benodigde stukken aan te leveren.

 

Als vrijgevestigde hulp bieden aan zorgverleners die werken met coronapatiënten?

Wilt u als vrijgevestigde (jeugd)professional naast uw werk in de eigen praktijk ook zorg of ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld een ggz-instelling, PAAZ/PUK, huisarts of poh-ggz die kampt met een toename van zorgvragen vanwege het coronavirus? Of wilt u zorgverleners die werken met coronapatienten ondersteunen? Meldt u dan aan bij www.extrahandenvoordezorg.nl/.

Ons bereiken ook vragen en signalen van leden die zich graag willen inzetten voor mentale ondersteuning van ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners die coronapatienten ondersteunen. Een nobel initatief! We verzoeken leden die hieraan willen bijdragen zich aan te melden bij extra handen voor de zorg. Hiervoor is een aparte aanmeldmogelijkheid:

Extra Coaching voor de Zorg is eveneens een landelijk initiatief en samenwerkingsverband waarbij deskundige coaches zich vrijwillig inzetten voor zorgprofessionals die onder grote druk staan door de coronacrisis. Ben je beroepsmatig met coaching bezig en beschik je over een passende (opleidings-)achtergrond en ervaring en wil je je vrijwillig inzetten om mentale ondersteuning te bieden aan zorgprofessionals? Meld je dan aan! Samen doen we wat we kunnen.

 

Zorg goed voor uzelf als professional!

De omstandigheden waarin ook vrijgevestigden nu behandelingen bieden, zijn verre van gebruikelijk. Veel vrijgevestigden bieden sessies aan per telefoon of via videobellen. Dit is voor velen van u een nieuwe werkwijze. Daarnaast is het mentaal gezien een zware tijd, zeker ook voor professionals. Als LVVP adviseren wij u dan ook om goed voor u zelf te zorgen. Wij raden alle leden aan om frequenter gebruik te maken van intervisie. Ga bijvoorbeeld wekelijks online lunchen, of spreek wekelijks ’s avonds een uurtje met elkaar af om online ervaringen uit te wisselen. Blijf (mentaal) gezond!

 

Intervisie via beeldbellen

De FGzPt heeft op ons verzoek laten weten dat intervisie niet verplicht face-to-face hoeft plaats te vinden. Intervisie via beveiligd beeldbellen behoort ook tot de mogelijkheden en telt dus mee voor de herregistratie als gz-psycholoog, psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. Vanzelfsprekend moet daarbij wel worden voldaan aan de voorwaarden voor intervisie zoals deze zijn opgenomen in de Besluiten van het CSGP en de Beleidsregels herregistratie van de CRT.

 

Disclaimer

De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Regeling continuïteitsbijdrage ggz-aanbieders bekend

Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 en loopt tot en met 30 juni 2020.

Lees meer

Actueel coronanieuws op een rij

De ledenpagina’s met coronaberichtgeving zijn openbaar toegankelijk.

Lees meer

Behandeling wetswijziging vrije artsenkeuze waarschijnlijk na de zomer

Dit sluit aan bij het standpunt van de LVVP: wij pleiten voor een zorgvuldige behandeling en een democratisch

Lees meer