Over de LVVP

Richtlijn ggz en corona

Laatste update: 06-04-2023

 

Coronamaatregelen afgeschaft, richtlijn ggz en corona niet meer zichtbaar

Nu alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, is de richtlijn ggz en corona ‘in de coulissen’ geschoven. Dat wil zeggen dat deze niet meer zichtbaar is op www.ggzstandaarden.nl. In plaats daarvan staat er nu een korte tekst met informatie waarom de richtlijn niet meer zichtbaar is, met links naar de richtlijnen van het RIVM. Op verzoek van de LVVP is er ook een link opgenomen naar de website van het NHG, waarop een aantal praktische adviezen staat. De tekst van de richtlijn kan nog wel worden opgevraagd bij Akwa GGZ. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat van Akwa GGZ.

 

Disclaimer
De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt. 

Recent nieuws

Regiobijeenkomst op 21 september, 12 oktober en 9 november: komt u ook?

Wegens overweldigend succes organiseren we in het najaar opnieuw drie dynamische bijeenkomsten voor onze leden

Lees meer

LVVP werkt aan het contractenoverzicht 2024

De LVVP mag u enkel informeren over contracteisen. Wij mogen geen advies geven.

Lees meer

Online lunchoverleggen als opmaat voor meer samenwerking in de regio

Op 4 oktober aanstaande is er een lunchoverleg in Drenthe en op 7 november komen we online bijeen in Amsterdam

Lees meer