Over de LVVP

Richtlijn ggz en corona

Laatste update: 22-06-2020

 

Infographic over de keuze digitaal of face-to-face behandelen

Nu gratis te bestellen: de poster ‘Samen beslissen hoe jouw behandeling verder gaat in tijden van corona’

Ook in deze lastige tijden is het belangrijk dat de patiënt de behandeling krijgt die nodig is. De richtlijn ggz en corona adviseert dat behandelaar en patiënt samen beslissen wat het beste past. Dit kan betekenen dat de behandeling face-to-face blijft plaatsvinden of op een digitale manier doorgaat. Om samen die keus te kunnen maken is het belangrijk dat u weet wat dit betekent voor de behandelingen die u geeft. Speciaal daarvoor is een infographic ontwikkeld op basis van de richtlijn ggz en corona.

U kunt deze afbeelding makkelijk downloaden via de richtlijn op GGZ Standaarden. Of bestel direct kosteloos de A2 poster, bijvoorbeeld voor in de wachtkamer of bij de ingang. Stuur voor de poster een mail met uw adresgegevens en het gewenste aantal naar secretariaat@akwaggz.nl.

Zesde versie richtlijn ‘ggz en corona’ gepubliceerd

Heeft u vragen over de richtlijn? Mail deze dan naar beleidsmedewerker Annemarie van der Meer, via a.vandermeer@lvvp.info.

Op 9 juni 2020 is de zesde en voorlopig laatste versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd. Op verzoek van de LVVP is in deze versie een checklist toegevoegd van vragen die u kunt stellen om te kunnen bepalen of een afspraak face-to-face kan doorgaan. Wat de wijzigingen in deze versie zijn, kunt u hier lezen.

De LVVP schrijft actief mee aan deze richtlijn. De richtlijn is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en goedgekeurd door het RIVM. Deze richtlijn is specifiek geschreven voor de ggz, voor zowel instellingen als vrijgevestigden die volwassen ggz en of jeugd-ggz bieden. De LVVP werkt nadrukkelijk met deze richtlijn, die is goedgekeurd door het RIVM, en distantieert zich van andere in omloop zijnde schema’s.

Voor vrijgevestigden is het onderdeel over groepsbehandeling van belang: waar versie 3 van de richtlijn zich nog beperkte tot groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen geeft versie 4 de voorwaarden waaronder groepsbehandelingen in het algemeen kunnen worden opgestart. Zo mag de groep niet groter zijn dan de ruimte toe laat, moet men 1,5 m afstand houden en geen ziekteverschijnselen hebben. Zie verder hieronder bij het kopje ‘Groepsbehandeling’.

Voor vrijgevestigden is vooral paragraaf 5.2 van de richtlijn van belang: Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling (scroll door naar de tweede subkop). Hieronder lichten we enkele onderdelen toe.

Face-to-face of digitaal: face-to-face kan, met inachtneming RIVM-richtlijnen

De tekst over de keuze voor behandeling face-to-face of digitaal is niet gewijzigd en blijft als volgt:

In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten behandelaars een afweging maken in de vorm waarin zij hun behandeling aanbieden. Voorop moet staan dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, mede-patiënten of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

De aanpassing van de wijze van behandelen wordt door de regiebehandelaar, in overleg met de (mede)behandelaar en (mede)behandelaren bepaald. Het face-to-face contact met de patiënt wordt door één behandelaar onderhouden. Bij het face-to-face-contact is het toepassen van de regels ter voorkoming van besmetting belangrijk. Stem indien nodig telkens af of het face-to-face contact die dag kan doorgaan. Blijf samen met de patiënt de gezondheidstoestand proactief monitoren en volg deze algemene richtlijnen:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden
  • 1,5 meter afstand houden;
  • geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of koorts heeft;
  • de patiënt komt alleen op de poli/afspraak, of zo nodig met een naastbetrokkene.

 

Groepsbehandeling

De tekst in de richtlijn is als volgt:

Groepsbehandelingen kunnen weer worden opgestart onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen als eerste weer een groepsbehandeling moet worden opgestart. De Coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de deelnemers en behandelaars onderling, is hiervoor bepalend. Aanvullende voorwaarde is dat deelnemers geen ziekteverschijnselen hebben, voorafgaand aan de groepsbijeenkomst kan dit worden getest. Ter overweging zijn:

  • de mogelijkheid tot wassen van handen en/of gebruik van aanwezige handalcohol;
  • gescheiden in- en uitgang bij meerdere groepen;
  • koffieautomaten zijn uitgeschakeld of worden door één persoon bediend en extra gereinigd na gebruik;
  • in geval van gebruik liften één persoon per keer.

Indien de ruimte niet volstaat, kan overwogen worden om de groep te splitsen. Als dat niet mogelijk is moet groepsbehandeling via beeldbellen plaatsvinden.

Geen medische hulpmiddelen nodig

De richtlijn ggz en corona geeft aan in welke gevallen hulpmiddelen zoals een medisch mondkapje nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan huis aan een patiënt (of huisgenoot van de patiënt) die symptomen van corona heeft, of wanneer bij een patiënt met symptomen sprake is van crisisdienst, spoed, Intensive Home Treatment, acute opname, et cetera.

Voor de zorg die onze leden bieden, zijn geen medische hulpmiddelen noodzakelijk dan wel beschikbaar. Uiteraard gelden wel de RIVM-richtlijnen zoals geen handen geven, 1,5 meter afstand, hygiëne betrachten, et cetera. Ook dit staat verwoord in de richtlijn.

Wilt u een niet-medisch mondkapje dragen, dan kunt u dit eventueel zelf maken. Op de website van de Rijksoverheid staat een voorbeeldinstructie.

Bespreek de thuissituatie bij al uw patiënten

In de nieuwe versie is ook het advies opgenomen om bij al uw patiënten te vragen naar de thuissituatie, omdat de impact van de coronamaatregelen op de thuissituatie groot kan zijn, zeker bij kwetsbare gezinnen. De tekst hierover vindt u in dit onderdeel van de richtlijn, onder het kopje ‘Bespreek de thuissituatie bij al uw patiënten’.

Lees ook de informatie op de pagina Behandelen in coronatijd.

Beroepsgeheim

Indien er sprake is van een vermoeden dat een patiënt is besmet met het coronavirus is het van belang om dit met de cliënt te bespreken en, indien nodig, hem of haar (in geval van ambulante behandeling) te vragen contact op te nemen met de huisarts.

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag, moet en kan doorbreken. De bestaande wetgeving biedt mogelijkheden om de zwijgplicht te doorbreken. Zie hiervoor de toelichting in de richtlijn.

Recent nieuws

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Het LVVP-bureau is beperkt telefonisch bereikbaar: op maandag t/m donderdag van 10-13 uur.

Lees meer

Continuïteitsbijdrage ZN aan te vragen tot 21 augustus 2020

UPDATE!! Zojuist bericht ontvangen van ZN dat er aangevraagd kan worden tot 21 augustus 2020.

Lees meer

Verslag eerste online gehouden algemene ledenvergadering

Voor het eerst sinds haar bestaan organiseerde de LVVP op 1 juli 2020 de algemene ledenvergadering online.

Lees meer