Over de LVVP

Vaccinatie covid-19

>>> Deze pagina is nieuw gepubliceerd op 18 januari 2021

 

 

Blijf u aan de maatregelen houden, ook als u al gevaccineerd bent
Vaccinatie biedt bescherming. Afhankelijk van het type vaccin kan dat oplopen tot 95%. Maar het duurt wel even voordat die bescherming werkt. Bij het BioNtech/Pfizer vaccin wordt u twee keer geprikt met een tussenliggende periode van drie weken; een week na de tweede prik bent u beschermd. Voor het Moderna vaccin geldt een tussenliggende periode van vier weken en bent u pas twee weken na de tweede prik beschermd.

Het is nog onduidelijk of iemand die wel gevaccineerd is en zelf (dus) niet ziek wordt van het virus, het virus wel of niet kan overdragen. Daarom adviseert het RIVM om ook nadat u gevaccineerd bent de anderhalve meter afstand te blijven hanteren, handen te wassen, in de elleboog te hoesten/niezen et cetera.

 

Vaccinatie niet verplicht
Vaccineren tegen covid-19 is vrijwillig. U kunt eventuele medewerkers of maten dan ook niet verplichten om zich te laten vaccineren. Zij hoeven ook geen antwoord te geven op de vraag of ze zich hebben laten vaccineren en waarom wel/niet. Hetzelfde geldt voor patiënten.

 

Informatie over de vaccins en vaccineren
Geef patiënten geen uitleg over de werking van de verschillende vaccins. Dit ligt buiten uw deskundigheidsgebied. Verwijs hiervoor naar:

 

Geen voorrang bij vaccinatie tegen covid-19
Nu de coronavaccinatie op gang komt, dringen veel beroepsgroepen aan op voorrang. Voor medewerkers en patiënten in de acute ggz en instellingen voor ernstige psychiatrie is die voorrang verleend. Voor deze groepen patiënten en zorgverleners kan namelijk niet gegarandeerd worden dat bij alle handelingen zowel patiënt als zorgverlener zich aan de maatregelen van het RIVM kan houden. Voor overige zorgmedewerkers, waaronder ook het gros van de LVVP-leden zal vallen, is er geen voorrang. Ons past enige bescheidenheid: het werk kan met inachtneming van de RIVM-maatregelen namelijk doorgang vinden. Dit is op 6 januari jl. zo besproken in het koepeloverleg ggz en corona, dat ook de richtlijn ggz en corona publiceert.

Geen voorrang

De minister schrijft hierover in twee brieven aan de Tweede Kamer (brief aan de Tweede Kamer dd. 4 januari 2021, en brief aan de Tweede Kamer dd. 12 januari 2021):

“Ik heb besloten om ook prioriteit te geven aan de vaccinatie van patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten. Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld.” (citaat uit brief dd. 4/1/21)

Voor de overige zorgmedewerkers, waar het gros van de LVVP-leden onder zal vallen, is er dus geen voorrang. Psychologen en psychotherapeuten in de vrijgevestigde setting hebben immers geen contactberoep en kunnen doorwerken waarbij de maatregelen van het RIVM goed ingepast kunnen worden in de behandelpraktijk.

Wanneer vaccineren

Voor overige zorgmedewerkers, waaronder onze leden, zal de vaccinatie naar verwachting in april starten. Vrijgevestigden kunnen hiervoor blijkens de Kamerbrief dd. 4 januari 2021 terecht bij de ggd en op de centrale locaties. De minister schrijft hierover:

Tijdpad en tempo
Voor de groepen mensen onder 60 jaar met medische indicatie, overige zorgmedewerkers, en groep 18-60 jarigen zijn goedkeuring, toelating, en levering van de vaccins van AstraZeneca, CureVac en Janssen bepalend. De huisartsen zullen de vaccinatie verzorgen van de groep onder de 60 jaar met medische indicatie. Zij starten hiermee zodra AstraZeneca levert. Op basis van de nu beschikbare informatie verwacht ik dit dat dit half februari zal zijn. Huisartsen en GGD’en gaan samen de gezonde groep 18-60 jarigen vaccineren. Naar verwachting wordt hiermee in de eerste helft van het tweede kwartaal gestart, in april/mei. Voor zorgpersoneel wordt nog nader uitgewerkt waar zij gevaccineerd worden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat overig ziekenhuispersoneel in het eigen ziekenhuis gevaccineerd wordt, zorgpersoneel van zorginstellingen in de eigen instelling, en zorgmedewerkers die niet terecht kunnen in de eigen organisatie bij de GGD’en op de centrale locaties. Ook hiervoor geldt dat we starten in het tweede kwartaal, naar verwachting in april.”

LVVP-dossier coronavirus

Heeft u een vraag over behandelen in coronatijd? Bekijk dan ons uitgebreide coronadossier.

 

Disclaimer
De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Vooraankondiging webinars over het zorgprestatiemodel

De drie webinars zijn in april en mei. Ook is de conceptindeling zorgprestaties en settings gepubliceerd.

Lees meer

Kwaliteitsstatuut: administratieve chaos dreigt

Er zijn nog te veel onduidelijkheden; invoering per 1 januari 2022 zal tot administratieve chaos leiden.

Lees meer