Over de LVVP

Vaccinatie covid-19

>>> Laatste update: op 4 mei 2021

 

 

Blijf u aan de maatregelen houden, ook als u al gevaccineerd bent
Vaccinatie biedt bescherming. Afhankelijk van het type vaccin kan dat oplopen tot 95%. Maar het duurt wel even voordat die bescherming werkt. Bij het BioNtech/Pfizer vaccin wordt u twee keer geprikt met een tussenliggende periode van drie weken; een week na de tweede prik bent u beschermd. Voor het Moderna vaccin geldt een tussenliggende periode van vier weken en bent u pas twee weken na de tweede prik beschermd.

Het is nog onduidelijk of iemand die wel gevaccineerd is en zelf (dus) niet ziek wordt van het virus, het virus wel of niet kan overdragen. Daarom adviseert het RIVM om ook nadat u gevaccineerd bent de anderhalve meter afstand te blijven hanteren, handen te wassen, in de elleboog te hoesten/niezen et cetera.

 

Vaccinatie niet verplicht
Vaccineren tegen covid-19 is vrijwillig. U kunt eventuele medewerkers of maten dan ook niet verplichten om zich te laten vaccineren. Zij hoeven ook geen antwoord te geven op de vraag of ze zich hebben laten vaccineren en waarom wel/niet. Hetzelfde geldt voor patiënten.

 

Informatie over de vaccins en vaccineren
Geef patiënten geen uitleg over de werking van de verschillende vaccins. Dit ligt buiten uw deskundigheidsgebied. Verwijs hiervoor naar:

 

Geen voorrang bij vaccinatie tegen covid-19
Nu de coronavaccinatie op gang komt, dringen veel beroepsgroepen aan op voorrang. Voor medewerkers en patiënten in de acute ggz en instellingen voor ernstige psychiatrie is die voorrang verleend. Voor deze groepen patiënten en zorgverleners kan namelijk niet gegarandeerd worden dat bij alle handelingen zowel patiënt als zorgverlener zich aan de maatregelen van het RIVM kan houden. Voor overige zorgmedewerkers, waaronder ook het gros van de LVVP-leden zal vallen, is er geen voorrang. Ons past enige bescheidenheid: het werk kan met inachtneming van de RIVM-maatregelen namelijk doorgang vinden. Dit is op 6 januari jl. zo besproken in het koepeloverleg ggz en corona, dat ook de richtlijn ggz en corona publiceert.

Geen voorrang

De minister schrijft hierover in twee brieven aan de Tweede Kamer (brief aan de Tweede Kamer dd. 4 januari 2021, en brief aan de Tweede Kamer dd. 12 januari 2021):

“Ik heb besloten om ook prioriteit te geven aan de vaccinatie van patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten. Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld.” (citaat uit brief dd. 4/1/21)

Voor de overige zorgmedewerkers, waar het gros van de LVVP-leden onder zal vallen, is er dus geen voorrang. Psychologen en psychotherapeuten in de vrijgevestigde setting hebben immers geen contactberoep en kunnen doorwerken waarbij de maatregelen van het RIVM goed ingepast kunnen worden in de behandelpraktijk. Zij zullen opgeroepen worden in het leeftijdscohort waarbinnen zij vallen.

Ook na de persconferentie van 28 april 2021, waarin minister De Jonge de ggz noemde als voorrangsgroep, blijft dit zo. Er is geen verandering in de prioritering gekomen.

LVVP-dossier coronavirus

Heeft u een vraag over behandelen in coronatijd? Bekijk dan ons uitgebreide coronadossier.

 

Disclaimer
De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

Tijdens het rondetafelgesprek hebben we de Kamerleden dringend opgeroepen om de feiten te checken!

Lees meer

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

Voor u is van belang dat u uw patiënten informeert over mogelijke financiële consequenties als gevolg van vera

Lees meer