Over de LVVP

Stappenplan praktijk opzetten

Tip vooraf: bekijk het filmpje ‘Zz’pers in de zorg in tien minuten‘ van de VvAA; een must see als u als zzp’er aan de slag wilt. 

 1. Schrijf u allereerst in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en vraag een KvK-nummer aan (klik hier). Lees ook: uw privé-adres in het KvK-register. De KvK vraagt sinds 27 september 2020 ook de UBO uit. Dit geldt echter niet voor eenmanszaken. Meer informatie over de UBO>
 2. Na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient u zich als nieuwe zorgaanbieder aan te melden bij het CIBG (de overheidsdienst voor registers) op www.nieuwezorgaanbieders.nl. Dit geldt ook voor jeugd-ggzaanbieders. Meldt u zich, dan stuurt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) u een vragenlijst toe, die u moet invullen en retourneren. Een aantal vragen is niet op vrijgevestigden van toepassing; daar kunt u ‘n.v.t.’ invullen.
 3. In de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz bent u verplicht prestaties digitaal te registreren, factureren en aan te leveren aan Vektis, ook als u geen contracten afsluit met zorgverzekeraars. U bent ook verplicht om de zorgvraagtypering uit te voeren. Schaf daarom een praktijksoftwareprogramma aan met een geïntegreerde tool voor de zorgvraagtypering.
 4. Belangrijk bij de beoordeling van een praktijksoftwarepakket zijn: gebruiksvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, wijze van afrekenen: kosten op langere termijn, kwaliteit handleiding en helpdesk, installatie en implementatie, reputatie leverancier t.a.v. aanpassingen, gebruik ervaringsdeskundigen. Meer over praktijksoftware vindt u op de website van VG VIPP.
 5. Als ondernemer bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. Vaak kan dat in het softwareprogramma van de praktijk. Over ieder boekjaar moet u belastingaangifte doen. Dat mag u zelf doen, maar meestal is het raadzaam hiervoor een boekhouder of accountant in de arm te nemen. Bespreek met hem/haar hoe u de financiële administratie het beste kunt inrichten. Doe dat vóór de start van de praktijk; hoe beter u dit hebt ingericht, hoe lager de nota van de boekhouder/accountant. Met de invoering van de Wtza per 1 januari 2022 bent u vrijwel zeker ook gehouden aan het indienen van een jaarverantwoording, voor het eerst in 2023. We informeren onze leden hierover via onze nieuwskanalen.
 6. Vraag een agb-code aan op www.agbcode.nl. Let op: Het correspondentieadres dat u hier invult is openbaar via vektis.nl. Wilt u voorkomen dat uw privé-adres zichtbaar is dan moet u voor een ander correspondentieadres kiezen.
 7. Meld u aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren: (klik hier).
 8. Meld u aan bij het Zorgbeeldportaal van de NZa. 
 9. U kunt zich registreren bij Akwa GGZ voor aanlevering van ROM-gegevens aan GGZ Dataportaal, maar dit is niet verplicht. Ook binnen de jeugd-ggz hoeft u geen gegevens aan te leveren.
 10. Dien uw kwaliteitsstatuut in via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zie de informatie en invulinstructies op Mijn LVVP. Binnen de Jeugdwet is dit (nog) niet verplicht; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 11. Zorg ervoor dat uw praktijk voldoet aan de Europese privacywet, de AVG. Op Mijn LVVP vindt u een overzichtelijk stappenplan en handzame documenten, toegesneden op de vrijgevestigde ggz-praktijk.
 12. Sluit indien gewenst contracten af met een aantal of alle zorgverzekeraars. Zie Mijn LVVP voor een overzicht met alerts. Voor de jeugd-ggz sluit u desgewenst contracten met (de) gemeente(n) waar u werkzaam bent.
 13. Sluit verzekeringen af die van belang zijn voor uw praktijkvoering: arbeidsongeschiktheidsverzekering, (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, (beroeps)rechtsbijstandverzekering en eventueel een pensioenverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventarisverzekering. Zie de servicepagina op de LVVP-site.
 14. Sluit u aan op de klachten- en geschillenregeling voor zorg aan volwassenen conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of op de klachtencommissie (voor zorg aan kinderen en jeugdigen conform de Jeugdwet). LVVP-leden zijn hier automatisch op aangesloten (voor de jeugd-ggz is er dus een aparte regeling binnen de LVVP).
 15. Regel uw kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld via de LVVP-kwaliteitscriteria en de LVVP-visitatie.
 16. Lever uw eventuele wachttijden na enige tijd vóór de 10e van elke maand aan bij de NZa via het Zorgbeeldportaal. Hebt u nog geen verzoek van de NZa ontvangen om een account aan te maken en uw wachttijden aan te leveren? Neem dan contact met hen op.
 17. Als u in een groepspraktijk gaat werken, mag u een gezamenlijke naam, logo, website en naambordje gebruiken. Voor de cliënt moet echter wel altijd duidelijk zijn wie de behandelaar is. Zorg er dus voor dat op communicatie naar cliënten altijd de eigen naam, KvK-nummer et cetera staat. Dat geldt ook voor communicatie naar bijvoorbeeld een leverancier of verzekeraar. In dat geval is er gewoon sprake van een aantal eenmanszaken dat op een aantal zaken samenwerkt.

 

Extra informatie voor het starten van een jeugd-ggz-praktijk
 1. U hoeft geen kwaliteitsstatuut te hebben, omdat dat binnen de Jeugdwet (nog) niet verplicht is; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 2. U hoeft (nog) geen ROM-gegevens aan te leveren en u hoeft zich daarom nog niet aan te melden bij SVR (zie bovenstaand punt 8). Wel kunt u alvast een gecombineerd softwareprogramma aanschaffen.
 3. U dient gegevens aan te leveren aan het CBS. Het CBS benadert u hiervoor nadat u zich hebt aangemeld bij de gemeente waar u zich vestigt als jeugd-ggz-behandelaar.
 4. U dient een jaarverantwoording aan te leveren bij het CIBG. Solopraktijken zijn daarvan vrijgesteld (wel jaarlijks afmelden bij het CIBG!). Voor kleine praktijken geldt een uitzonderingsregel.
 5. U sluit geen contracten met zorgverzekeraars (punt 11), maar desgewenst wel met gemeente(n). Omdat gemeenten zelf hun regels hierin mogen bepalen, is het voor de LVVP helaas niet mogelijk hiervan een overzicht samen te stellen.
 6. Zie voor meer informatie Mijn LVVP.

 

Tweedaagse workshop voor starters

In onze speciale startersworkshop wordt uitgebreider op al deze en meer onderwerpen ingegaan. Deze LVVP-workshop wordt gratis aangeboden aan nieuwe, startende leden (vraag naar de voorwaarden).

 

Demo’s van ggz-praktijksoftwarepakketten

Klik op het logo voor een demo. Op Mijn LVVP staat een uitgebreid vergelijkend overzicht van alle praktijksoftware- en ROM-pakketten voor de ggz-praktijk.

 

​​

Recent nieuws

LVVP-contractenoverzicht 2023 versie 2 wordt op 6 oktober gepubliceerd

In deze versie vindt u de contracten van Caresq, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

Lees meer

GEZOCHT: testers voor het digitaliseren van het portfolio

Om ervoor te zorgen dat het digitaal portfolio straks voor iedereen eenvoudig te gebruiken is, zijn we op zoek

Lees meer

Save the date: algemene ledenvergadering (online) op 30 november 2022

Hiermee komen we de leden tegemoet die verder weg wonen en die toch graag willen aanhaken.

Lees meer