Over de LVVP

Stappenplan praktijk opzetten

Tip vooraf: bekijk het filmpje ‘Zz’pers in de zorg in tien minuten‘ van de VvAA; een must see als u als zzp’er aan de slag wilt. 

Tip 2: Hou de volgorde van de stappen aan en begin tijdig, omdat bij sommige stappen wachttijden zijn. Tijdens de wachttijd kunt u uw website inrichten.

 1. Schrijf u allereerst in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in en vraag een KvK-nummer aan (klik hier). Lees ook: uw privé-adres in het KvK-register. De KvK vraagt sinds 27 september 2020 ook de UBO uit. Dit geldt echter niet voor eenmanszaken. Klik hier voor meer informatie over de UBO.
  Als u in een groepspraktijk gaat werken, mag u een gezamenlijke naam, logo, website en naambordje gebruiken. Voor de patiënt moet echter wel altijd duidelijk zijn wie de behandelaar is. Zorg er dus voor dat op communicatie naar patiënten altijd de eigen naam, KvK-nummer et cetera staat. Dat geldt ook voor communicatie naar bijvoorbeeld een leverancier of verzekeraar. In dat geval is er gewoon sprake van een aantal eenmanszaken dat op een aantal onderdelen samenwerkt.
 2. Regel eHerkenning. Waarom dit nodig is, leest u hier. Let op: dit kan een paar dagen duren, afhankelijk van de gegevens die u hiervoor nodig heeft. U heeft in ieder geval een uittreksel nodig van de Kamer van Koophandel (KvK) dat niet ouder is dan 14 dagen. Kies bij het aanvragen van eHerkenning voor betrouwbaarheidsniveau EH3. (Voor sommige zaken heeft u EH2+ nodig, maar er zijn ook partijen die EH3 vragen.)
 3. Na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient u zich als nieuwe zorgaanbieder aan te melden bij het CIBG (de overheidsdienst voor registers) op toetredingzorgaanbieders.nl. Dit geldt ook voor aanbieders van jeugd-ggz. Meldt u zich, dan stuurt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) u een vragenlijst toe, die u moet invullen en retourneren. Een aantal vragen is niet op vrijgevestigden van toepassing; daar kunt u ‘n.v.t.’ invullen.
 4. In de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz bent u verplicht prestaties digitaal te registreren en factureren aan te leveren aan Vektis, ook als u geen contracten afsluit met zorgverzekeraars. U bent ook verplicht om de zorgvraagtypering uit te voeren. Schaf daarom en praktijksoftwareprogramma aan met een geïntegreerde tool voor de zorgvraagtypering. Zie ook stap 5.
  Belangrijk bij de beoordeling van een praktijksoftwarepakket zijn: gebruiksvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, wijze van afrekenen: kosten op langere termijn, kwaliteit handleiding en helpdesk, installatie en implementatie, reputatie leverancier t.a.v. aanpassingen, gebruik ervaringsdeskundigen. Meer over praktijksoftware vindt u op de website van VG VIPP.
 5. Als ondernemer bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. Vaak kan dat in het softwareprogramma van de praktijk (zie stap 4). Over ieder boekjaar moet u belastingaangifte doen. Dat mag u zelf doen, maar meestal is het raadzaam hiervoor een boekhouder of accountant in de arm te nemen. Bespreek met hem/haar hoe u de financiële administratie het beste kunt inrichten. Doe dat vóór de start van de praktijk; hoe beter u dit hebt ingericht, hoe lager de nota van de boekhouder/accountant. Met de invoering van de Wtza per 1 januari 2022 bent u vrijwel zeker ook gehouden aan het indienen van een jaarverantwoording, voor het eerst in 2023. We informeren onze leden hierover via onze nieuwskanalen
 6. Vraag een agb-code aan bij Vektis. Let op: het correspondentieadres dat u hier invult, is openbaar via vektis.nl. Wilt u voorkomen dat uw privéadres zichtbaar is, dan moet u voor een ander correspondentieadres kiezen.
 7. Meld u aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren: klik hier.
 8. LVVP-leden zijn automatisch aangesloten op de klachten- en geschillenregeling voor zorg aan volwassenen conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of op de klachtencommissie (voor zorg aan kinderen en jeugdigen conform de Jeugdwet). NB: voor de jeugd-ggz heeft de LVVP een aparte klachtenregeling.
 9. Zorg ervoor dat uw praktijk voldoet aan de Europese privacywet, de AVG. Op Mijn LVVP vindt u een overzichtelijk stappenplan en handzame documenten, toegesneden op de vrijgevestigde ggz-praktijk.
 10. Sluit indien gewenst contracten af met een aantal of alle zorgverzekeraars. Zie Mijn LVVP voor een overzicht met alerts voor 2023. Voor de jeugd-ggz sluit u desgewenst contracten met (de) gemeente(n) waar u werkzaam bent. Wilt u werken zonder contracten? Dan heeft uiteraard ook een aantal verplichtingen. Zie bijvoorbeeld dit overzicht van de NZa. Bekijk ook de handreiking werken zonder contracten van de LVVP. Ook als u ongecontracteerd werkt, heeft u een aansluiting bij Vecozo nodig; die gebruikt u voor de COV-check.
 11. Dien uw kwaliteitsstatuut in via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zie de informatie en invulinstructies op Mijn LVVP. Binnen de Jeugdwet is dit (nog) niet verplicht; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 12. Sluit verzekeringen af die van belang zijn voor uw praktijkvoering: arbeidsongeschiktheidsverzekering, (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, (beroeps)rechtsbijstandverzekering en eventueel een pensioenverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventarisverzekering. Zie de pagina ledenvoordeel  op de LVVP-site.
 13. Regel uw kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld via de LVVP-kwaliteitscriteria en de LVVP-visitatie.
 14. Meld u aan bij het Zorgbeeldportaal van de NZa. Voor het aanleveren van gegevens over de wachttijden en over de zorgvraagtypering.
 15. U kunt zich registreren bij Akwa GGZ voor aanlevering van ROM-gegevens aan GGZ Dataportaal, maar dit is niet verplicht. Ook binnen de jeugd-ggz hoeft u geen gegevens aan te leveren.
 16. Lever uw eventuele wachttijden na enige tijd vóór de 10e van elke maand aan bij de NZa via het Zorgbeeldportaal.
 17. Volg de LVVP-workshop voor starters.
 18. Check of u jaarverantwoordingsplichtig bent in het kader van de Wtza. Meer hierover vindt u in ons Wtza-dossier op Mijn LVVP.

 

Extra informatie voor het starten van een jeugd-ggz-praktijk
 1. U hoeft geen kwaliteitsstatuut te hebben, omdat dat binnen de Jeugdwet (nog) niet verplicht is; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 2. U hoeft (nog) geen ROM-gegevens aan te leveren en u hoeft zich daarom nog niet aan te melden bij SVR (zie bovenstaand punt 8). Wel kunt u alvast een gecombineerd softwareprogramma aanschaffen.
 3. U dient gegevens aan te leveren aan het CBS. Het CBS benadert u hiervoor nadat u zich hebt aangemeld bij de gemeente waar u zich vestigt als jeugd-ggz-behandelaar.
 4. U dient een jaarverantwoording aan te leveren bij het CIBG. Solopraktijken zijn daarvan vrijgesteld (wel jaarlijks afmelden bij het CIBG!). Voor kleine praktijken geldt een uitzonderingsregel.
 5. U sluit geen contracten met zorgverzekeraars (punt 11), maar desgewenst wel met gemeente(n). Omdat gemeenten zelf hun regels hierin mogen bepalen, is het voor de LVVP helaas niet mogelijk hiervan een overzicht samen te stellen.
 6. Zie voor meer informatie Mijn LVVP.

 

Tweedaagse workshop voor starters

In onze speciale startersworkshop wordt uitgebreider op al deze en meer onderwerpen ingegaan. Deze LVVP-workshop wordt gratis aangeboden aan nieuwe, startende leden (vraag naar de voorwaarden).

 

Demo’s van ggz-praktijksoftwarepakketten

Klik op het logo voor een demo. Op Mijn LVVP staat een uitgebreid vergelijkend overzicht van alle praktijksoftware- en ROM-pakketten voor de ggz-praktijk.

 

​​

Recent nieuws

Digitaal portfolio vanaf vandaag beschikbaar voor LVVP-leden

Met gepaste trots presenteren we aan de gewone LVVP-leden vandaag het digitaal portfolio!

Lees meer

Janneke de Bijl geeft acte de présence op LVVP-congres!

Janneke de Bijl won Cameretten, is lid van Comedytrain en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot comedytalent

Lees meer

Nieuwe reeks regiobijeenkomsten: de LVVP komt naar u toe!

We hebben vijf bijeenkomsten ingepland in verschillende delen van het land.

Lees meer