Over de LVVP

IMMO Zoekt Met Onmiddellijke Ingang Psychologen (BIG)

Publicatiedatum: 9 juli 2020


Stichting iMMO zoekt met onmiddellijke ingang psychologen (BIG-geregistreerd);

• een psycholoog voor 0,44 fte tot 31-12-2020 met uitzicht op verlenging,

• en een psycholoog voor 0,44 fte of twee psychologen ieder voor 0,22 fte tot 31-12-2020 met uitzicht op verlenging.

 

Algemene informatie Stichting iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover in de context van de asielprocedure. iMMO is opgericht door Amnesty International, ASKV, Johannes Wier Stichting, st. MAK, Pharos en VluchtelingenWerk Nederland. iMMO maakt deel uit van een internationale gemeenschap van instituten die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. iMMO doet forensisch medisch onderzoek bij asielzoekers die stellen slachtoffer te zijn geweest van marteling of andere inhumane behandeling in het land van herkomst. Daarnaast doet iMMO onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op het vermogen van de asielzoeker om zijn/haar asielverzoek op een goede wijze naar voren te brengen. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol dat door de Verenigde Naties geaccordeerd is. De rapportage wordt in de asielprocedure ingebracht. iMMO beschikt over een bureauorganisatie bestaande uit een directeur, twee artsen, twee psychologen, een jurist, een managementassistent en een fondsenwerver. Dit team ondersteunt ongeveer 20 artsen en psychologen die, op vrijwillige basis, forensisch medisch onderzoek uitvoeren. Deze rapporteurs worden door iMMO getraind en doen vanuit hun eigen professionele verantwoordelijkheid onderzoek. Er staan momenteel veel uit te voeren onderzoeken op de wachtlijst van iMMO. iMMO wil deze achterstand wegwerken en zoekt daarom op korte termijn psychologen die – samen met de rest van het team – een deel van deze onderzoeken kunnen uitvoeren. Je wordt individueel getraind en begeleid. Bij voldoende middelen en wederzijdse tevredenheid wordt de aanstelling verlengd. Je komt te werken in een bijzonder werkveld met een geheel eigen dynamiek.

 

Wat wordt van jou verwacht?

– Volgen van een training over gebruik van het iMMO-format en Istanbul Protocol

– Zelfstandig uitvoeren van forensisch medisch onderzoek

– Meelezen van rapportages geschreven door collega-rapporteurs (peer review)

– Beoordelen van psycho-diagnostisch materiaal

– Leveren van een bijdrage aan continue professionalisering Functie-eisen

– BIG-geregistreerde psycholoog liefst met transculturele behandelervaring

– Ervaring met forensisch rapporteren is een pré

– Affiniteit met en kennis van de doelgroep asielzoekers/vluchtelingen – Goede contactuele vaardigheden

– Gewend aan deadlines in rapportageproces

–Goed kunnen werken in een klein en multidisciplinair team

Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-GGZ Functiegroep 65 Inlichtingen over de functie kun je verkrijgen bij Elsbeth Kors (klinisch psycholoog) of Annemieke Keunen (directeur), tel. 020-8407670.

 

Voor algemene informatie kun je onze website raadplegen: www.stichtingimmo.nl. Jouw schriftelijke sollicitatie (met motivatie én cv) kun je zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 27 juli 2020 richten aan iMMO t.a.v. mw. A. Keunen, directeur, Nienoord 5, 1112 XE te Diemen of per e-mail aan info@stichtingimmo.nl Wil je bij de sollicitatie expliciet aangeven of je in een aanstelling voor 1 of 2 dagen geïnteresseerd bent.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 32, op maandag 3 of donderdag 6 augustus.

Recent nieuws

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Het LVVP-bureau is beperkt telefonisch bereikbaar: op maandag t/m donderdag van 10-13 uur.

Lees meer

Continuïteitsbijdrage ZN aan te vragen tot 21 augustus 2020

UPDATE!! Zojuist bericht ontvangen van ZN dat er aangevraagd kan worden tot 21 augustus 2020.

Lees meer

Verslag eerste online gehouden algemene ledenvergadering

Voor het eerst sinds haar bestaan organiseerde de LVVP op 1 juli 2020 de algemene ledenvergadering online.

Lees meer