Over de LVVP

Poll*

  • Deze poll is op 15 april 2020 gesloten. U kunt niet meer antwoorden.
  • De poll bestaat uit 1 meerkeuzevraag.
  • Klik op ‘versturen’ als u uw keuze heeft aangevinkt.
  • Na het versturen kunt u de resultaten tot dan toe bekijken.
  • In de volgende nieuwsbrief wordt het juiste antwoord besproken.

U wilt contact opnemen met de huisarts om te overleggen over een van uw patiënten. Moet u hiervoor toestemming vragen aan de patiënt?
Ja, dat regel ik met een algemene toestemmingsverklaring die de patiënt ondertekent bij de start van de behandeling en die voeg ik in het dossier.
21%
31
Ja, bij elk contact met de huisarts (of een andere derde) vraag ik opnieuw toestemming aan de patiënt en ik noteer de gegeven toestemming in het dossier.
68%
99
Nee, dat is niet nodig want de huisarts heeft patiënt immers zelf verwezen en daarom mag ik toestemming veronderstellen.
0%
0
Dat hangt van de situatie af: een algemene toestemmingsverklaring is normaal gesproken voldoende, maar voor de afsluitbrief is wel toestemming nodig.
10%
15

* Heeft u keuze gemaakt, dan blijft deze keuze een maand actief. Dit om te voorkomen dat deelnemers aan de poll of computerbots meermalen gaan stemmen en daarmee de resultaten beïnvloeden. Enkel en alleen voor dit doel worden cookies gebruikt, die na een maand automatisch weer verwijderd worden. Door deelname aan de poll gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Recent nieuws

Zorgprestatiemodel: publicatie regelgeving, LVVP-simulatietool, webinars

Lees het laatste nieuws over het zorgprestatiemodel in dit artikel.

Lees meer

Invoering kwaliteitsstatuut versie 3.0 op aandringen LVVP uitgesteld naar 1 juli 2022

De LVVP heeft partijen dringend en aanhoudend opgeroepen om de invoering een jaar uit te stellen. Wij zijn bli

Lees meer

Chris Nas: nieuwe beleidsmedewerker bij de LVVP

Vanaf 1 april 2021 werkt Chris Nas als beleidsmedewerker bij het bureau van de LVVP. Graag stelt hij zich aan

Lees meer