Hoe zit het met mijn privacy?

 

Wie mag er in mijn dossier kijken?
 • De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. In het dossier zitten de verwijzing van de huisarts, de indicatiestelling, het behandelplan, brieven van u en over u en een beschrijving van de voortgang van de behandeling.
 • Uw dossier is strikt vertrouwelijk. Uw behandelaar moet uw dossier en uw gegevens op zo’n manier bewaren dat niemand erin kan kijken. Uw persoonlijke levenssfeer moet beschermd zijn.
 • Zelf mag u uw dossier inzien en er een kopie van krijgen.
 • Soms zijn er met uw toestemming anderen bij uw behandeling betrokken. Als er in uw dossier informatie zit die anderen vertrouwelijk hebben gegeven, dan mag u deze informatie niet inzien.
 • U mag wel iets aan uw dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen toevoegen over de behandeling of over de manier waarop uw situatie is verwoord.
 • U mag uw dossier ook laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk om vragen. De administratie over uw behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven

 

Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?
 • Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt uw psycholoog/psychotherapeut een declaratie naar uw zorgverzekeraar.
 • Valt uw behandeling onder de gespecialiseerde ggz, dan staat op deze declaratie de behandeldiagnose vermeld. Op de factuur in de generalistische basis-ggz staat de diagnose niet vermeld.
 • Zowel bij behandelingen in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz staat op de declaratie de zorgvraagtypering vermeld.
 • Als u er bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose en/of de zorgvraagtypering op de declaratie ziet staan of dat de zorgvraagtypering (gepseudonimiseerd) wordt aangeleverd naar de Nederlandse Zorgautoriteit, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. Dit heet de opt-outregeling.
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen.

 

Voor meer informatie over uw privacy kunt u terecht bij uw behandelaar.

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau in de zomervakantie

Van 15 juli tot en met 12 augustus 2024 kunt u ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.

Lees meer

Waarneming: wat moet ik regelen?

Dit leest u op onze nieuwe webpagina over waarneming op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees meer

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers!

Denk na over de toekomst van uw zzp-samenwerking en niet wacht tot het laatste moment.

Lees meer