Uw kind in behandeling?

Vermoedt u dat uw kind psychische problemen heeft? Ga dan eerst naar de huisarts. De huisarts kan uw kind verwijzen naar jeugd-ggz. Maar ook de jeugdarts, medisch specialisten, ggz-instellingen en (sociale) wijkteams kunnen verwijzen naar de vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van kinderen en jeugdigen.

 

Veel voorkomende problemen bij kinderen

Kinderen en jeugdigen lopen in het dagelijks leven maar al te vaak tegen problemen aan. Veel voorkomende problemen zijn:

  • aanpassings- en stemmingsproblemen
  • gedrags- en angststoornissen
  • trauma’s
  • gezinsproblematiek
  • ontwikkelingsproblematiek zoals aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD) of autismespectrumstoornissen (ASS)

 

Behandeling en therapievormen

Het is belangrijk dat uw kind tijdig hulp krijgt. Het doel van de behandeling is de ontwikkeling van het kind of jongere positief bij te sturen of weer op gang te brengen, het zelfinzicht te stimuleren en te versterken, of hem of haar op weg te helpen om op een adequatere manier te functioneren in het gezin, op school en in de maatschappij.

Bij de intake en diagnostiek wordt eerst het functioneren van het kind, de jongere en zijn of haar omgeving zorgvuldig in kaart gebracht. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en/of school. Vervolgens wordt de behandeling gekozen die het beste aansluit bij de diagnose, wensen en mogelijkheden.

Daarnaast wordt als nodig en gewenst de ouders meer inzicht gegeven in het functioneren van het kind of de jongere en worden ze zo nodig geadviseerd bij het zoeken van hulp bij hun eigen problemen.

Er wordt gebruikgemaakt van verschillende methodieken en technieken. De meest gangbare therapievorm is individuele therapie, waarbinnen verscheidene werkvormen kunnen worden gebruikt, zoals gesprekstherapie, speltherapie, systeemtherapie en groepstherapie. Therapeutische ouderbegeleiding maakt onderdeel uit van deze behandeling. Vaak wordt ook gewerkt met huiswerkopdrachten via internet.

Recent nieuws

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

Tijdens het rondetafelgesprek hebben we de Kamerleden dringend opgeroepen om de feiten te checken!

Lees meer

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

Voor u is van belang dat u uw patiënten informeert over mogelijke financiële consequenties als gevolg van vera

Lees meer