Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

 

De Jeugdwet-klachtenregeling: De huidige klachtenregeling moet voor de Jeugdwet aangepast worden, maar dat gaat langer duren dan verwacht (circa 2 jaar). Het LVVP-bestuur heeft daarom besloten zelf een onafhankelijke klachtenregeling op te zetten voor de jeugd. Deze is binnenkort (mei 2019) beschikbaar en geldt voor:

  • Jongeren onder 18 jaar die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente

 

Waar kunt u met uw klacht terecht?

 

De klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw behandelaar? Dan kunt u het volgende doen.

 

Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.

 

Vragen over tarieven en regelgeving?

Hebt u vragen over tarieven en regelgeving? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

 

Stap 2: schakel hulp in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen bij het AKJ.

Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. U kunt ook direct via de website van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

In sommige gemeenten wordt deze taak ingevuld door zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl

Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

 

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de vertrouwenspersoon van het AKJ bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de LVVP-klachtencommissie.

U vindt de klachtenregeling van de LVVP binnenkort hier.

 

Tuchtrecht

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

 

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

 

Regionale Tuchtcolleges

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 CE Den Haag
telefoon 088-3712520

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 088-3712550

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
telefoon 088-3712570

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw gemeente?

Hebt u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw gemeente? In deze folder kunt u lezen waar u met uw klacht terecht kunt.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

 

Recent nieuws

LVVP-schrijfwedstrijd: de shortlist is bekend!

Maar liefst 41 inzendingen ontvingen we voor de LVVP-schrijfwedstrijd! Met veel plezier heeft de jury de 13 ge

Lees meer

Heeft u zich al aangemeld voor LVVP-congres?

Nog één maand te gaan tot het LVVP-congres! Hoe bereiden onze sprekers zich voor?

Lees meer

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlaagt de maximumtarieven in de ggz

De LVVP heeft kritiek op het recent uitgebrachte eindrapport van het kostenonderzoek door de NZa.

Lees meer