Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

 

De Jeugdwet-klachtenregeling:  In de Jeugdwet is geen regeling opgenomen voor het indienen en behandelen van klachten. Er wordt aan gewerkt maar dat gaat langer duren dan verwacht (nog circa 2 jaar). Het LVVP-bestuur heeft daarom besloten zelf een onafhankelijke klachtenregeling op te zetten voor de jeugd. Deze is sinds 1 oktober 2019 beschikbaar en geldt voor jongeren onder 18 jaar die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente.

 

De klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw behandelaar? Dan kunt u het volgende doen.

Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.

 

Stap 2: Vragen over tarieven en regelgeving?

Hebt u vragen over tarieven en regelgeving? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

 

Stap 3: schakel hulp in

  • Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen bij het AKJ. Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. U kunt ook direct via de website van het AKJ een klachtenformulier invullen.  In sommige gemeenten wordt deze taak ingevuld door zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

Stap 4: neem contact op met de klachtencommissie jeugd.

  • Sinds 1 oktober 2019 kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Jeugd. Dit is een onafhankelijke commissie, bedoeld voor klachten over de behandeling van jongeren tot 18 jaar, die deze behandeling vergoed krijgen door de gemeente (vallen onder de Jeugdwet). Lees hier de Jeugdwet Klachtenregeling 2019.
  • Contact opnemen kan via dit Klachtenformulier LVVP Jeugdwet.

 

Tuchtrecht

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

 

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 CE Den Haag
telefoon 088-3712520

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 088-3712550

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
telefoon 088-3712570

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw gemeente?

Hebt u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw gemeente? In deze folder kunt u lezen waar u met uw klacht terecht kunt.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

 

Recent nieuws

LVVP start helpdesk zorgprestatiemodel voor vrijgevestigde ggz-professionals

Heeft u een vraag over het zorgprestatiemodel? Stel deze dan aan de helpdesk van de LVVP over het zorgprestati

Lees meer

VG VIPP: informatiekaart en webinars over digitalisering van de zorg

De komende periode zal het programmabureau VG VIPP u informeren over het werken met een epd.

Lees meer

Persbericht – LVVP luidt opnieuw noodklok over contractering jeugd-ggz door gemeenten

Nederlandse gemeenten moeten dit jaar een nieuwe aanbesteding in de jeugd-ggz uitvoeren. Ons bereiken in toene

Lees meer