Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

 

Op grond van de Jeugdwet is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog verplicht zich bij een klachtenregeling aan te sluiten. Omdat de Jeugdwet en de Wkkgz niet op elkaar aansluiten voor wat betreft de afhandeling van klachten, heeft het LVVP-bestuur besloten zelf een onafhankelijke klachtenregeling op te zetten voor de jeugd. Deze is sinds 1 oktober 2019 beschikbaar en geldt voor jongeren onder 18 jaar die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente.

 

De klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw behandelaar? Dan kunt u het volgende doen.

Bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.

Vragen over de behandeling, tarieven en regelgeving?

Hebt u vragen over de behandeling, tarieven en regelgeving? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of a.palsenbarg@lvvp.info

 

Schakel hulp in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen bij Jeugdstem. Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Bel (088) 555 1000 of vul het contactformulier op de website in. In sommige gemeenten wordt deze taak ingevuld door zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

Neem contact op met de klachtencommissie jeugd

Sinds 1 oktober 2019 kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Jeugd. Dit is een onafhankelijke commissie, bedoeld voor klachten over de behandeling van jongeren tot 18 jaar, die deze behandeling vergoed krijgen door de gemeente (vallen onder de Jeugdwet). Lees hier de Jeugdwet Klachtenregeling 2019.

Als u vragen heeft of overweegt een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kunt u contact opnemen met Aty Palsenbarg van de LVVP.

U kunt ook hier het  Klachtenformulier LVVP Jeugdwet 2023 invullen

 

Tuchtrecht

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

 

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 CE Den Haag
telefoon 088-3712520

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 088-3712550

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
telefoon 088-3712570

 

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw gemeente?

Hebt u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw gemeente? In deze folder kunt u lezen waar u met uw klacht terecht kunt.

 

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

 

Recent nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor het LVVP-congres?

Wilt u zeker zijn van een toegangsbewijs, wacht dan niet te lang met aanmelden. Vol = vol!

Lees meer

Werk mee aan het onderzoek toegankelijke ggz voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

De Stuurgroep toegankelijkheid & wachttijden ggz wil graag de wachttijden verkorten. Help mee en vul de vragen

Lees meer

LVVP-kunstwedstrijd – Yayoi Kusama en de helende kracht van kunst

Deadline: 1 juli 2024. Doe ook mee aan de kunstwedstrijd! Ervaring is niet vereist!

Lees meer