Tarieven gb-ggz

Zorg die onder de generalistische basis-ggz valt wordt (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanaf 2022 wordt de zorg die u krijgt per consult berekend. De prijs van het consult hangt af van:

  • het beroep van uw behandelaar: een gz-psycholoog is bijvoorbeeld goedkoper dan een klinisch neuropsycholoog
  • het soort consult: een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult
  • de duur van het consult: hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost
  • de plek (ook wel de setting genoemd) waar het consult plaatsvindt: een consult een vrijgevestigde praktijk is goedkoper (dan bijvoorbeeld een hooggespecialiseerde instelling)

 

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverlener soms lagere tarieven hanteert dan het maximumtarief of omdat er met de zorgverzekeraar soms andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of met uw zorgverzekeraar.

Let op: eerst wordt uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt de rekening van het eigen risico naar u.

 

Niet-basispakketzorg consult (voorheen ovp) 

Een behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt ‘niet-basispakketzorg’ (voorheen ovp) genoemd. De kosten voor relatietherapie en aanpassingsstoornis worden bijvoorbeeld niet vergoed. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen. Zie ook de pagina ‘Voor cliënten > Wat is de generalistische basis-ggz? > Vergoedingen, onder het kopje ‘Wat krijgt u niet vergoed?’

  • niet-basispakketzorg consult: In de tarievenlijst is een NZa-maximumtarief opgenomen van € 131,82 (prijspeil 2024).

 

Dit tarief geldt per 60 minuten en wordt naar rato berekend. De behandelaar brengt zowel de directe tijd als de indirecte tijd in rekening. Duurt het consult 45 minuten en heeft behandelaar daarnaast 15 minuten besteed aan verslaglegging en/of het schrijven van een brief, dan komt op de rekening het tarief voor 60 minuten te staan. Duurt het consult 75 minuten en heeft de behandelaar daarnaast 15 minuten indirecte tijd besteed, dan komt op de rekening 90 minuten te staan, dat komt overeen met 1,5 maal het tarief voor niet-basispakketzorg (dus 1,5 * €131,82 = €197,73).

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, de hoeveelheid directe en indirecte tijd en het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

Er bestaat geen niet-basispakketzorg consult voor groepen of partnerrelatietherapie. Het tarief geldt per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een niet-basispakketzorg consult in rekening brengen.

 

Directe tijd

In het zorgprestatiemodel wordt alleen de directe tijd berekend. De indirecte tijd die de behandelaar besteedt, zit verdisconteerd in het consulttarief. Het enige consult waarbij de indirecte tijd wel wordt berekend, is bij niet-basispakketzorg consult (zie hierboven).

 

Betalingsvoorwaarden

De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint aan uw psycholoog/psychotherapeut wat de tarieven en de  betalingsvoorwaarden zijn. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer