Tarieven gb-ggz

 

Tot en met 2021 waren er voor de vier verschillende zorgtrajecten vaste prijzen. Deze tarieven werden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vanaf 2022 verandert dit en wordt de zorg die u krijgt per consult berekend. De prijs van het consult hangt af van:

  • het beroep van uw behandelaar: een gz-psycholoog is bijvoorbeeld goedkoper dan een klinisch neuropsycholoog
  • het soort consult: een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult
  • de duur van het consult: hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost
  • de plek waar het consult plaatsvindt: een consult een vrijgevestigde praktijk is goedkoper (dan bijvoorbeeld een hooggespecialiseerde instelling)

 

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan
zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverlener soms lagere
tarieven hanteert dan het maximumtarief of omdat er met de zorgverzekeraar soms andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of met uw zorgverzekeraar.

 

De situatie tot en met 2021

 

Tot en met 2021 golden de volgende maximumtarieven:

  • behandeling kort: € 522,13
  • behandeling middel: € 885,01
  • behandeling intensief: € 1.434,96
  • behandeling chronisch: € 1.380,49
  • onvolledig behandeltraject: € 228,04

 

Deze bedragen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Let op: eerst wordt uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt de rekening van het eigen risico naar u.

 

Overig zorgproduct

Een behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt een ‘overig zorgproduct’ (ovp) genoemd. De kosten voor relatietherapie en aanpassingsstoornis worden bijvoorbeeld niet vergoed. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen. Zie ook de pagina ‘Voor cliënten > Wat is de generalistische basis-ggz? > Vergoedingen, onder het kopje ‘Wat krijgt u niet vergoed?’

  • behandeling ovp € 110,27 (maximum bedrag)

 

Het ovp-tarief geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Ook als de sessie langer duurt dan 60 minuten, mag de behandelaar het maximumtarief van € 114,41 niet overschrijden.

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, de hoeveelheid directe en indirecte tijd en het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

Er bestaat geen ovp voor groepen of partnerrelatietherapie. Het ovp-tarief geldt per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ovp in rekening brengen.

 

Directe en indirecte tijd

Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die hij besteedt aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na afronden van de behandeling in rekening gebracht (zie de bovengenoemde tarieven).

 

Betalingsvoorwaarden

De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint aan uw psycholoog/psychotherapeut wat de betalingsvoorwaarden zijn. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

Recent nieuws

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

Tijdens het rondetafelgesprek hebben we de Kamerleden dringend opgeroepen om de feiten te checken!

Lees meer

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

Voor u is van belang dat u uw patiënten informeert over mogelijke financiële consequenties als gevolg van vera

Lees meer