Tarieven gb-ggz

Zorg die onder de basis-ggz valt wordt (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanaf 2022 wordt de zorg die u krijgt per consult berekend. De prijs van het consult hangt af van:

  • het beroep van uw behandelaar: een gz-psycholoog is bijvoorbeeld goedkoper dan een klinisch neuropsycholoog
  • het soort consult: een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult
  • de duur van het consult: hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost
  • de plek waar het consult plaatsvindt: een consult een vrijgevestigde praktijk is goedkoper (dan bijvoorbeeld een hooggespecialiseerde instelling)

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan
zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverlener soms lagere
tarieven hanteert dan het maximumtarief of omdat er met de zorgverzekeraar soms andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of met uw zorgverzekeraar.

Let op: eerst wordt uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt de rekening van het eigen risico naar u.

 

Overig zorgproduct

Een behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt een ‘overig zorgproduct’ (ovp) genoemd. De kosten voor relatietherapie en aanpassingsstoornis worden bijvoorbeeld niet vergoed. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen. Zie ook de pagina ‘Voor cliënten > Wat is de generalistische basis-ggz? > Vergoedingen, onder het kopje ‘Wat krijgt u niet vergoed?’

  • behandeling ovp:  In de tarievenlijst is een NZa-maximumtarief opgenomen van € 124,16 (prijspeil 2023).

Het ovp-tarief geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Ook als de sessie langer duurt dan 60 minuten, mag de behandelaar het maximumtarief niet overschrijden.

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, de hoeveelheid directe en indirecte tijd en het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

Er bestaat geen ovp voor groepen of partnerrelatietherapie. Het ovp-tarief geldt per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ovp in rekening brengen.

 

Directe tijd

Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de behandeling besteedt. De behandeling kan live of bijvoorbeeld via een online verbinding plaatsvinden. Daarnaast mag hij tijd rekenen waarin hij overlegt met collega’s die ook bij uw behandeling betrokken zijn.

 

Betalingsvoorwaarden

De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint aan uw psycholoog/psychotherapeut wat de betalingsvoorwaarden zijn. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer