Vergoedingen


Verwijsbrief

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog of psychotherapeut, dan wordt deze in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.

Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van:

  • uw verzekeringspolis (natura, combinatie of restitutie)
  • of uw behandelaar wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 

Uw zorgpolis

Als u een naturapolis hebt, worden alle kosten vergoed, mits uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als hij geen contract heeft, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2024) moet u altijd zelf betalen. Uw behandelaar stuurt de nota rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.

Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een combinatiepolis geldt dat voor sommige zorgsoorten recht is op zorg (zoals bij een naturapolis) en voor andere zorgsoorten heeft u recht op een vergoeding (zoals bij een restitutiepolis. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (gecontracteerd)? Dan krijgt u de volledige rekening vergoed. Maar gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u voor ggz-zorg meestal niet de hele rekening vergoed. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2024) en een eventueel vrijwillig eigen risico moet u wel zelf betalen. De niet-gecontracteerde behandelaar stuurt de nota meestal niet naar uw verzekeraar, maar aan u. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt.

Hebt u een restitutiepolis? Dan maakt het niet uit of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2024) moet u wel zelf betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling. Uw behandelaar stuurt de nota meestal niet naar uw verzekeraar, maar aan u. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt.

 

Wat krijgt u niet vergoed?

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. Vraag dit na bij de verzekeraar als u in behandeling gaat. Ook uw psycholoog of psychotherapeut kan u hier meer over vertellen.

 

Wat gebeurt er als u niet op de afspraak komt?

Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw psycholoog/psychotherapeut mag het tarief voor no-show zelf bepalen. Bij het begin van de behandeling zal hij u hier meer over vertellen. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

 

Mag u de behandeling zelf betalen?
  • Optie 1: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft wel een contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dan mag u de behandeling niet zelf betalen. De behandelaar moet de behandeling uitvoeren binnen het afgesproken omzetplafond/contract. Is het omzetplafond bereikt, dan kan de behandelaar u dus niet in behandeling nemen.
  • Optie 2: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft géén contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt terwijl uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan stuurt hij de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar u. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de behandelaar. U kunt deze factuur daarna al dan niet naar uw verzekeraar sturen, die de kosten deels (naturapolis/combinatiepolis) of geheel (restitutiepolis) vergoedt.
  • Optie 3: het gaat om zorg die niet vergoed wordt. U dient de rekening dan zelf te betalen. De behandelaar declareert een niet-basispakketzorg consult (voorheen ovp) en stuurt de factuur rechtstreeks naar u.

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau in de zomervakantie

Van 15 juli tot en met 12 augustus 2024 kunt u ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.

Lees meer

Waarneming: wat moet ik regelen?

Dit leest u op onze nieuwe webpagina over waarneming op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees meer

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers!

Denk na over de toekomst van uw zzp-samenwerking en niet wacht tot het laatste moment.

Lees meer