Vragenlijsten

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van een of meerdere vragenlijsten. Dat kunnen vragenlijsten zijn om uw zorgvraag helder te krijgen tijdens de diagnostiekfase of als ‘huiswerk’ tussen de behandelingen door.

Uw behandelaar wil daarnaast ook weten of u tevreden bent over uw behandeling, hoe de therapie verloopt en of uw klachten minder worden. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. Vaak krijgt u aan het einde van de behandeling dezelfde vragenlijst als aan het begin.

U bent niet verplicht om hieraan mee te werken. Bespreek met uw behandelaar of u de vragenlijsten wel of niet wilt invullen.

NB: De zorgvraagtypering is wel een verplicht onderdeel van de behandeling. Hiervoor vult de behandelaar zelf een vragenlijst in.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer