Vragenlijsten

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van een of meerdere vragenlijsten. Dat kunnen vragenlijsten zijn om uw zorgvraag helder te krijgen tijdens de diagnostiekfase of als ‘huiswerk’ tussen de behandelingen door.

Uw behandelaar wil daarnaast ook weten of u tevreden bent over uw behandeling, hoe de therapie verloopt en of uw klachten minder worden. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. Vaak krijgt u aan het einde van de behandeling dezelfde vragenlijst als aan het begin.

U bent niet verplicht om hieraan mee te werken. Bespreek met uw behandelaar of u de vragenlijsten wel of niet wilt invullen.

NB: De zorgvraagtypering is wel een verplicht onderdeel van de behandeling. Hiervoor vult de behandelaar zelf een vragenlijst in.

Recent nieuws

Regiobijeenkomst op 21 september, 12 oktober en 9 november: komt u ook?

Wegens overweldigend succes organiseren we in het najaar opnieuw drie dynamische bijeenkomsten voor onze leden

Lees meer

LVVP werkt aan het contractenoverzicht 2024

De LVVP mag u enkel informeren over contracteisen. Wij mogen geen advies geven.

Lees meer

Online lunchoverleggen als opmaat voor meer samenwerking in de regio

Op 4 oktober aanstaande is er een lunchoverleg in Drenthe en op 7 november komen we online bijeen in Amsterdam

Lees meer