Niet-verzekerde zorg

 

Niet-verzekerde zorg zijn ggz-behandelingen die niet worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd niet-basispakketzorg consult in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het tarief van maximaal € 131,82 (prijspeil 2024) geldt per 60 minuten en wordt naar rato berekend. De behandelaar brengt zowel de directe tijd als de indirecte tijd in rekening. Duurt het consult 45 minuten en heeft behandelaar daarnaast 15 minuten besteed aan verslaglegging en/of het schrijven van een brief, dan komt op de rekening het tarief voor 60 minuten te staan. Duurt het consult 75 minuten en heeft de behandelaar daarnaast 15 minuten indirecte tijd besteed, dan komt op de rekening 90 minuten te staan, dat komt overeen met 1,5 maal het tarief voor niet-basispakketzorg (dus 1,5 * €131,82 = €197,73).

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed. Er bestaat geen niet-basispakketzorg consult voor groepen of partnerrelatietherapie. Het tarief geldt per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een niet-basispakketzorg consult in rekening brengen.

 

 

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer